Takaisin Tulosta

Äkillisen sekavuustilan (delirium) diagnosointi

Lisätietoa aiheesta
Esa Jämsen
16.10.2017
 • Deliriumin tunnistaminen edellyttää potilaan säännöllistä arviointia. On tärkeää kiinnittää huomiota muutoksiin potilaan orientaatiossa, muistitoiminnoissa ja käyttäytymisessä.
 • Tarkkaavaisuuden häiriö on sekavuustilan tärkein oire. Sen tunnistamisessa voidaan käyttää apuna viikonpäivien tai kuukausien luettelemista takaperin «O'Regan NA, Ryan DJ, Boland E ym. Attention! A goo...»1.
  • Deliriumiin viittaa, jos viikonpäivien luetteleminen takaperin ei onnistu tai keskeytyy tai jos kuukausien luettelemisessa takaperin potilas ei pääse kesäkuuhun asti. Normaali suoriutuminen taas puhuu vahvasti deliriumia vastaan.
 • Deliriumin tunnistamisessa suositellaan käytettäväksi Confusion Assessment Method testiä (CAM) «Laurila J. [Delirium]. Duodecim 2012;128:642-7 ...»2.

CAM-testi (Confusion Assessment Method)

 • CAM-testin mukaan potilaalla on delirium, jos alla olevista kriteereistä täyttyvät kohdat 1 ja 2 (pääkriteerit) sekä 3 tai 4.
1. Äkillinen alku ja vaihteleva oireiston kulku Äkillinen alku tarkoittaa oireiden kehittymistä tunneissa tai muutamassa päivässä. Muistisairaudet tai masennus eivät ala näin nopeasti.
Deliriumin kulku on vaihteleva: oireiden vaikeus vaihtelee ja ne voivat olla välillä kokonaan poissa.
Äkillisen alun ja vaihtelevan oireiston kulun havaitseminen edellyttää riittäviä tietoja potilaan tuntevilta henkilöiltä (omaiset, hoitaja) ja potilaan seurantaa.
2. Tarkkaavaisuuden häiriö Potilaan on vaikea keskittää ja ylläpitää huomiota. Hänen on vaikeuksia keskittyä tekeillä olevaan asiaan ja pysyä puhutussa asiassa.
Tarkkaavaisuustestinä voidaan käyttää esim. viikonpäivien tai kuukausien luettelemista takaperin (ks. yllä).
3. Hajanainen ajattelu Potilaan ajattelu on hajanaista ja sekavaa. Puhe on harhailevaa tai asiaankuulumatonta, ajatustenvirta epäselvää tai epäloogista tai potilas siirtyy ennakoimattomasti asiasta toiseen.
4. Poikkeava vireystila Hyperaktiivisessa deliriumissa potilas on levoton ja säpsähtelevä, hypoaktiivisessa deliriumissa apaattinen, unelias, nukahteleva tai tajuton.

Äkillisen sekavuustilan eli deliriumin diagnostiset kriteerit DSM-IV:n mukaan

 1. Tajunnan hämärtyminen (esimerkiksi heikentynyt tietoisuus ympäristöstä), johon kuuluu heikentynyt kyky keskittää, ylläpitää tai vaihdella huomiota.
 2. Kognitiivisen toiminnan muutos (kuten muistivajaus, kielelliset häiriöt) tai sellaisen havaitsemishäiriön syntyminen, jota ei voi paremmin selittää aiemmin kehittyneellä tai kehittymässä olevalla muistisairaudella.
 3. Oireiden kehittyminen lyhyessä ajassa (yleensä tunneista yhteen vuorokauteen) ja niiden vaihtelu päivän mittaan.
 4. On olemassa näyttöä (esitiedot, kliiniset tutkimukset tai laboratoriolöydökset) siitä, että häiriö johtuu jonkin ruumiillisen häiriön suorista fysiologisista vaikutuksista.

Kirjallisuutta

 1. O'Regan NA, Ryan DJ, Boland E ym. Attention! A good bedside test for delirium? J Neurol Neurosurg Psychiatry 2014;85:1122-31 «PMID: 24569688»PubMed
 2. Laurila J. [Delirium]. Duodecim 2012;128:642-7 «PMID: 22506327»PubMed