Takaisin Tulosta

Talamotomia ja Parkinsonin tauti

Lisätietoa aiheesta
Esa Heikkinen
1.6.2015
 • Aivojen syvien osien tyvitumakkeisiin tarkoin kohdistetut stereotaktiset ablaatiot olivat käytössä Parkinsonin taudin vapinan ja jäykkyyden lievittämiseksi 40-luvulta alkaen aina 1960-luvun lopulle, jolloin levodopa tuli yleiseen käyttöön.
 • Suomestakin Lauri Laitinen julkaisi yli 200 potilaan aineiston kerättynä vuosilta 1961–64 «Laitinen L. Thalamic targets in the stereotaxic tr...»1. Etenkin talamuksen ventralis intermedius -tumakkeessa (Vim) vapinan kanssa synkronisesti purkautuvien neuronien hallittu destruktio pystyi lievittämään kehon vastakkaisen puolen vapinaa «Lenz FA, Normand SL, Kwan HC ym. Statistical predi...»2.
  • Tähän Vim-tumakkeeseen tulee globus palliduksen sisäosan pallidofugaalisia säikeitä sekä pikkuaivoista kerebellotalaamisia säikeitä, jotka Vim-tumakkeen kautta projisoituvat aivojen liikekuorelle.
  • Vim-tumakkeen osan hallittu tuhoaminen stereotaktisesti vähentää epänormaalia purkaustoimintaa, vaikka alun perin poikkeavasti purkautuvat neuronit eivät tässä tumakkeessa sijaitsekaan.
  • Kehon vastakkaisen puolen vapina ja vähemmässä määrin myös jäykkyys lievittyvät vuosiksi noin 90 %:lla potilaista «Fox MW, Ahlskog JE, Kelly PJ. Stereotactic ventrol...»3.
 • Muut Parkinsonin taudin oireet, kuten liikkeiden jähmeys ja kävelyvaikeudet, eivät korjaannu talamotomialla.
 • Toimenpiteeseen liittyy paikallisen verenvuodon ja leikkauksen jälkeisen keuhkoveritulpan ja infektion riski. Näiden aiheuttama kuolleisuus on kuitenkin onneksi alle 0,5 %.
 • Toispuoleiseen talamotomiaan on kuvattu liittyvän haittavaikutuksina hemipareesia, ataksiaa ja puhehäiriöitä.
 • Molemminpuoliseen toimenpiteeseen liittyy yli 25 %:lla potilaista pitkäaikainen puhehäiriö, nielemisvaikeuksia sekä kognitiivisten toimintojen heikentymistä «Jankovic J, Cardoso F, Grossman RG ym. Outcome aft...»4, «Giller CA, Dewey RB, Ginsburg MI ym. Stereotactic ...»5.
 • Parkinsonin taudin vapinan hillitsemiseksi tehdyssä 31 potilaan aineistossa foneettisen sanasujuvuuden todettiin heikkenevän kaikilla 22 potilaalla, joille toimenpide tehtiin vasempaan aivopuoliskoon. Tästä huolimatta potilaiden itsensä arvioima elämänlaatu parani kuitenkin tilastollisesti merkitsevästi «Nijhawan SR, Banks SJ, Aziz TZ ym. Changes in cogn...»6.
 • Nykyisin gammaveitsellä tehty "veretön talamotomia" on hoitovaihtoehto lääkkeille reagoimattoman essentiellin tremorin hillitsemiseksi «Young RF, Li F, Vermeulen S ym. Gamma Knife thalam...»7. Sitä on käytetty menestyksellisesti myös Parkinsonin tautiin liittyvän vapinan hoitoon hyvin valikoiduilla iäkkäillä potilailla «Duma CM, Jacques DB, Kopyov OV ym. Gamma knife rad...»8. Gammaveitsihoitoa ei ole saatavissa Suomessa.

Kirjallisuutta

 1. Laitinen L. Thalamic targets in the stereotaxic treatment of Parkinson's disease. J Neurosurg 1966;24:82-5 «PMID: 5323400»PubMed
 2. Lenz FA, Normand SL, Kwan HC ym. Statistical prediction of the optimal site for thalamotomy in parkinsonian tremor. Mov Disord 1995;10:318-28 «PMID: 7651450»PubMed
 3. Fox MW, Ahlskog JE, Kelly PJ. Stereotactic ventrolateralis thalamotomy for medically refractory tremor in post-levodopa era Parkinson's disease patients. J Neurosurg 1991;75:723-30 «PMID: 1919694»PubMed
 4. Jankovic J, Cardoso F, Grossman RG ym. Outcome after stereotactic thalamotomy for parkinsonian, essential, and other types of tremor. Neurosurgery 1995;37:680-6; discussion 686-7 «PMID: 8559296»PubMed
 5. Giller CA, Dewey RB, Ginsburg MI ym. Stereotactic pallidotomy and thalamotomy using individual variations of anatomic landmarks for localization. Neurosurgery 1998;42:56-62; discussion 62-5 «PMID: 9442504»PubMed
 6. Nijhawan SR, Banks SJ, Aziz TZ ym. Changes in cognition and health-related quality of life with unilateral thalamotomy for Parkinsonian tremor. J Clin Neurosci 2009;16:44-50 «PMID: 19019683»PubMed
 7. Young RF, Li F, Vermeulen S ym. Gamma Knife thalamotomy for treatment of essential tremor: long-term results. J Neurosurg 2010;112:1311-7 «PMID: 19895197»PubMed
 8. Duma CM, Jacques DB, Kopyov OV ym. Gamma knife radiosurgery for thalamotomy in parkinsonian tremor: a five-year experience. J Neurosurg 1998;88:1044-9 «PMID: 9609299»PubMed