Takaisin Tulosta

Finneganin lomake

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Huumeongelmaisen hoito
12.4.2018

Kirjallisuutta

  1. Finnegan LP. Neonatal abstinence syndrome. Kirjassa: Nelson N (toim). Current therapy in neonatal-perinatal medicine. Ontario: BC Decker Inc. 1984:314-20
  2. Lehtonen L, Renlund M. Huumevauvojen hoito. Suom Lääkäril 2002;57:4343-7
  3. Finnegan LP, Connaughton JF Jr, Kron RE ym. Neonatal abstinence syndrome: assessment and management. Addict Dis 1975;2:141-58 «PMID: 1163358»PubMed