Takaisin Tulosta

Keskeiset Parkinsonin taudin lääkkeiden yhteisvaikutukset muiden lääkkeiden kanssa

Lisätietoa aiheesta
Tapani Keränen
1.6.2015
Taulukko 1. Keskeiset Parkinsonin taudin lääkkeiden yhteisvaikutukset muiden lääkkeiden kanssa.
Lääkeaine Yhteisvaikutuksen aiheuttava lääke Yhteisvaikutuksen seuraus Kliininen merkitys
Biperideeni Muut antikolinergisesti vaikuttavat lääkeaineet Antikolinergisten vaikutusten vahvistuminen Esimerkiksi sekavuuden tai muistinhäiriön ilmaantuminen tai paheneminen
Biperideenin aiheuttama vatsan tyhjenemisen hidastuminen Lääkeaineiden imeytymisen hidastuminen Muun lääkeaineen vaikutuksen viivästyminen tai väheneminen
Bromokriptiini, kabergoliini Erytromysiini Erytromysiini hidastaa kyseisten lääkeaineiden eliminaatiota Kyseisten lääkeaineiden haittojen lisääntyminen
Entakaponi Katekolirakenteiset lääkeaineet (muun muassa adrenaliini, noradrenaliini, dopamiini, dobutamiini) Entakaponi voi hidastaa katekolirakenteisten lääkeaineiden metaboliaa Entakaponia annettava varoen kyseisten lääkeaineiden kanssa
Apomorfiini Apomorfiinin eliminaatio voi hidastua Apomorfiinia käytettävä varoen entakaponin kanssa
Rautavalmisteet Samanaikainen rautavalmisteiden käyttö voi vähentää entakaponin imeytymistä Entakaponi ja rautavalmisteet tulee annostella erikseen (2–3 tunnin väli)
Varfariini Yhteiskäyttö voi nostaa hieman INR-arvoa Interaktion kliininen merkitys lienee vähäinen. Normaalia INR-seurantaa suositellaan.
Levodopa Rautavalmisteet, antasidit Levodopan imeytymisen väheneminen Levodopan vaikutuksen heikkeneminen, kyseiset lääkeaineet ja levodopa annettava erikseen (ainakin 2 tunnin väli)
Antikolinergiset lääkeaineet Levodopan imeytymisen viivästyminen Levodopan vaikutuksen viivästyminen tai heikkeneminen
Psykoosilääkkeet, proklooriperatsiini, metoklopramidi Parkinsonin taudin paheneminen Kyseiset lääkeaineet ovat dopamiiniantagonisteja. Käyttöä ei suositella Parkinson-potilaille.
Pramipeksoli Levodopapitoisuuden suureneminen naisilla Kliininen merkitys epävarma. Levodopan haittojen lisääntyminen mahdollista.
Rasagiliini Muut MAO-estäjät Hypertensiivisen kriisin mahdollisuus Valmistaja ei suosita yhteiskäyttöä
Petidiini Vastaavanlaiset oireet, kuten selegiliinin ja petidiinin yhteiskäytössä ovat mahdollisia Yhteiskäyttö vasta-aiheinen
Serotoniiniselektiiviset ja trisykliset masennuslääkkeet Serotoniinsyndrooman riski (yleisyydestä ei tietoa) Yhteiskäytössä noudatettava varovaisuutta
Siprofloksasiini Rasagiliinipitoisuudet saattavat nousta Yhteiskäytössä noudatettava varovaisuutta
Tietyt sympatomimeettiset lääkeaineet Sympatomimeettisten vaikutusten vahvistuminen Rasagiliinia ei suositella käytettäväksi samanaikaisesti sympatomimeettisten lääkkeiden kanssa, kuten efedriiniä tai pseudoefedriiniä sisältävien nenän tukkoisuutta vähentävien eikä flunssalääkkeiden kanssa
Ropiniroli Enoksasiini, fluvoksamiini, siprofloksasiini, estrogeenit (hormonikorvaushoidossa) suurilla annoksilla Ropinirolin pitoisuuksien kasvu Yhteiskäytössä ropinirolin haittavaikutukset mahdollisia
Selegiliini Petidiini Yhteiskäyttö voi aiheuttaa kiihtyneisyyttä, deliriumia ja tajunnantason alenemista Yhteiskäyttö vasta-aiheinen
Moklobemidi Tyramiiniherkkyyden lisääntyminen, jolloin hypertensiivisen kriisin riski kasvaa Yhteiskäytössä noudatettava niukasti tyramiinia sisältävää dieettiä
Oraaliset ehkäisyvalmisteet Selegiliinin pitoisuudet voivat nousta, serotoniinisyndrooman riski kasvaa Selegiliinin annosta laskettavat, mikäli ilmenee haittavaikutuksia
Serotoniiniselektiiviset ja trisykliset masennuslääkkeet Serotoniinisyndrooman riski (erittäin harvinainen) Yhteiskäyttö mahdollista, noudatettava varovaisuutta, sitalopraami ilmeisesti turvallisin
Tolkaponi Katekolirakenteiset lääkeaineet (muun muassa adrenaliini, noradrenaliini, dopamiini, dobutamiini) Tolkaponi voi hidastaa katekolirakenteisten lääkeaineiden metaboliaa Tolkaponia annettava varoen kyseisten lääkeaineiden kanssa
Varfariini Yhteisvaikutukset metaboliassa mahdollisia Interaktion kliininen merkitys lienee vähäinen. Normaalia INR-seurantaa suositellaan.

Kirjallisuutta

  1. Lääkeaineiden yhteisvaikutukset, SFINX-tietokanta, http://www.terveysportti.fi/terveysportti/ia_yhteisvaikutus.koti