Takaisin Tulosta

Astma, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -toimitus
5.12.2019

3. päivitys

 • Päivitystyön aloitus: 21.1.2020
 • Käypä hoito -suosituksen päivitys valmistuu noin vuoden kuluttua työn aloittamisesta.

2. päivitys

 • Julkaistu: 24.9.2012
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry :n ja Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys ry:n asettama työryhmä
  • Tari Haahtela (puheenjohtaja)
  • Lauri Lehtimäki (kokoava kirjoittaja)
  • Eeva Ahonen
  • Terttu Harju
  • Tuomas Jartti
  • Hannu Kankaanranta
  • Krista Korhonen
  • Mika Mäkelä
  • Marja Puurunen (Käypä hoito -toimittaja)
  • Anssi Sovijärvi
  • Erkka Valovirta
  • Kari KK Venho
 • Asiantuntijat
  • Irmeli Lindström
  • Pekka Malmberg
  • Hille Suojalehto

1. päivitys

 • Julkaistu: 28.3.2006
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry :n ja Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys ry:n asettama työryhmä
  • Tari Haahtela (puheenjohtaja)
  • Minna Kaila (Käypä hoito -toimittaja)
  • Eeva Ahonen
  • Tuomo Kava
  • Vuokko Kinnula
  • Timo Klaukka
  • Mika Mäkelä
  • Sami Remes
  • Anssi Sovijärvi
  • Erkka Valovirta
 • Asiantuntijat
  • Riitta Sauni
  • Iris Pasternack
  • Pekka Järvinen
  • Jukka Uitti
  • Taina Tuhkanen
  • Henrik Nordman

Alkuperäinen suositus

 • Julkaistu: 06.10.2000
 • Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n ja Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä
  • Tari Haahtela (puheenjohtaja)
  • Minna Kaila (Käypä hoito -toimittaja)
  • Eeva Ahonen
  • Tuomo Kava
  • Vuokko Kinnula
  • Timo Klaukka
  • Lauri A Laitinen
  • Olavi Linna
  • Kyllikki Remes
  • Sami Remes
  • Markku Turpeinen
  • Erkka Valovirta
  • Timo Vanto