Takaisin Tulosta

Kohdunkaulakanavan muutokset kolposkopiassa

Lisätietoa aiheesta
Pekka Nieminen
4.5.2016
 • Jos kolposkopian perusteella epäillään CIN 2 –tasoista tai vaikeampaa muutosta, kolposkopialöydös vaikuttaa lievältä mutta irtosolunäytteessä todetaan HSIL tai vaikeampi muutos tai muutos on endoservikaalinentavanomaiset kolposkooppisesti suunnatut biopsiat ei välttämättä riitä. On hyvä muistaa, että invasiiviset muutokset voivat olla pieniä tai näkymättömissä rauhastiehyissä tai ovat korkealla endokervikaalisesti.
 • Hopmanin ym. systemoidun katsauksen «Hopman EH, Kenemans P, Helmerhorst TJ. Positive pr...»1 kolposkopian positiivinen ennustearvo on 59 % CIN 2:lle, 78 % CIN 3:lle, vain 56 % mikroinvasiiviselle karsinoomalle ja 63 % invasiiviselle karsinoomalle. Katsauksen mukaan 56 % mikroinvasiivisesta ja 30 % invasiivisesta karsinoomasta jäi löytymättä pelkällä kolposkopialla.
 • Benedet ym. retrospektiivisessä tutkimuksessa «Benedet JL, Anderson GH, Boyes DA. Colposcopic acc...»2 selvitti löytymättä jääneiden mikroinvasiivisten tai invasiivisten karsinoomien syitä. Heidän arvionsa mukaan 2/3 osassa tapauksista virhe oli kolposkopiassa johtuen joko kolposkopistin väärästä tulkinnasta tai ohjeiden laiminlyönnistä.
 • McCord ym. arvioivat tutkimuksessaan «McCord ML, Stovall TG, Summitt RL Jr ym. Discrepan...»3 konisaation tarpeellisuutta tilanteessa, jossa papatesti ja kolposkopialöydökset ovat ristiriitaisia. He päätyivät suosittamaan konisaatiota, jos papassa on HSIL ja kolposkopiassa otettujen biopsioiden välillä on selvä epäsuhta.
 • Verrattaessa kolposkopia kontrollissa otettua biopsiaa konuksen histologiseen diagnoosiin todettiin yli 50 % tapauksista ero diagnooseissa «Ostör AG. Natural history of cervical intraepithel...»4, «Buxton EJ, Luesley DM, Shafi MI ym. Colposcopicall...»5.
 • Jos kolposkopiassa nähdään patologista verisuonitusta, kannattaa herkästi tehdä konisaatio «Sillman F, Boyce J, Fruchter R. The significance o...»6.

Kirjallisuutta

 1. Hopman EH, Kenemans P, Helmerhorst TJ. Positive predictive rate of colposcopic examination of the cervix uteri: an overview of literature. Obstet Gynecol Surv 1998;53:97-106 «PMID: 9487534»PubMed
 2. Benedet JL, Anderson GH, Boyes DA. Colposcopic accuracy in the diagnosis of microinvasive and occult invasive carcinoma of the cervix. Obstet Gynecol 1985;65:557-62 «PMID: 3982729»PubMed
 3. McCord ML, Stovall TG, Summitt RL Jr ym. Discrepancy of cervical cytology and colposcopic biopsy: is cervical conization necessary? Obstet Gynecol 1991;77:715-9 «PMID: 2014085»PubMed
 4. Ostör AG. Natural history of cervical intraepithelial neoplasia: a critical review. Int J Gynecol Pathol 1993;12:186-92 «PMID: 8463044»PubMed
 5. Buxton EJ, Luesley DM, Shafi MI ym. Colposcopically directed punch biopsy: a potentially misleading investigation. Br J Obstet Gynaecol 1991;98:1273-6 «PMID: 1777461»PubMed
 6. Sillman F, Boyce J, Fruchter R. The significance of atypical vessels and neovascularization in cervical neoplasia. Am J Obstet Gynecol 1981;139:154-9 «PMID: 6161537»PubMed