Takaisin Tulosta

Virtsarakon tilavuuden laskeminen sekä virtsateiden rakenteen ja toiminnan selvittely kaikukuvauksella

Lisätietoa aiheesta
Pauliina Aukee
22.3.2017
 • Virtsarakon tilavuuden laskemiseksi soveltuu ellipsimalli:
  • V = P x L x K x 0,6, jossa
   • V = tilavuus (suurimmat mitat huomioiden)
   • P = pitkittäinen mitta
   • L = poikittainen mitta
   • K = edestä taaksepäin otettu mitta.
  • K-mitan tulee olla kohtisuorassa linjassa P-mittaan nähden.
  • Mitat otetaan pysäytyskuvasta «Schaer GN, Koechli OR, Schuessler B ym. Perineal u...»4.

Lisätietoa:

Kuva 1.

Kaavakuva perineaalisesta kaikututkimuksesta

© Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Kuva 2.

Sagittaalikuva, jossa virtsaputken keskiosan (P) alle asetettu nauha näkyy virtsaputken molemmin puolin. Virtsarakko (R).

Kirjallisuutta

 1. Nwosu CR, Khan KS, Chien PF ym. Is real-time ultrasonic bladder volume estimation reliable and valid? A systematic overview. Scand J Urol Nephrol 1998;32:325-30 «PMID: 9825394»PubMed
 2. Hvarness H, Skjoldbye B, Jakobsen H. Urinary bladder volume measurements: comparison of three ultrasound calculation methods. Scand J Urol Nephrol 2002;36:177-81 «PMID: 12201931»PubMed
 3. Goode PS, Locher JL, Bryant RL ym. Measurement of postvoid residual urine with portable transabdominal bladder ultrasound scanner and urethral catheterization. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2000;11:296-300 «PMID: 11052565»PubMed
 4. Schaer GN, Koechli OR, Schuessler B ym. Perineal ultrasound: determination of reliable examination procedures. Ultrasound Obstet Gynecol 1996;7:347-52 «PMID: 8774100»PubMed
 5. Hvarness H, Skjoldbye B, Jakobsen H. Urinary bladder volume measurements: comparison of three ultrasound calculation methods. Scand J Urol Nephrol 2002;36:177-81 «PMID: 12201931»PubMed
 6. Viereck V, Pauer HU, Bader W ym. Introital ultrasound of the lower genital tract before and after colposuspension: a 4-year objective follow-up. Ultrasound Obstet Gynecol 2004;23:277-83 «PMID: 15027018»PubMed
 7. Dietz HP, Mouritsen L, Ellis G ym. Does the tension-free vaginal tape stay where you put it? Am J Obstet Gynecol 2003;188:950-3 «PMID: 12712092»PubMed
 8. Lo TS, Horng SG, Liang CC ym. Ultrasound assessment of mid-urethra tape at three-year follow-up after tension-free vaginal tape procedure. Urology 2004;63:671-5 «PMID: 15072876»PubMed
 9. Kociszewski J, Rautenberg O, Kuszka A ym. Can we place tension-free vaginal tape where it should be? The one-third rule. Ultrasound Obstet Gynecol 2012;39:210-4 «PMID: 21793084»PubMed