Takaisin Tulosta

Liikunta ja virtsankarkailu

Lisätietoa aiheesta
Pauliina Aukee
12.10.2016
 • Tapaus-verrokkitutkimuksessa todettiin rasittavan, toistuvaa ponnistelua vaativan liikunnan (trampoliinilla hyppimisen) altistavan synnyttömät nuoret virtsankarkailulle 72/305, 24 %. Aktiiviuran jälkeen kilpatrampoliinihyppääjillä oli enemmän virtsankarkailua kuin huvikseen harjoitelleilla (41 vs 31 %, p > 0,001) «Eliasson K, Edner A, Mattsson E. Urinary incontine...»1.
 • Nuorille synnyttämättömille naishuippu-urheilijoille tehdyssä kyselytutkimuksessa (n = 156) todettiin voimakkaan fyysisen ponnistuksen yhteydessä jonkinasteista virtsankarkailua 28 %:lla «Nygaard IE, Thompson FL, Svengalis SL ym. Urinary ...»2. Karkailua esiintyi
  • eniten voimistelijoilla (67 %), koripallon pelaajilla (66 %) ja tenniksen pelaajilla (50 %), ja
  • vähiten uimareilla (10 %), sählyn (6 %) ja golfin (0 %) harrastajilla.
  • Tämä viittaa siihen, että on olemassa tietty fyysisen rasituksen kynnysarvo, jonka jälkeen karkailua ilmaantuu, vaikka mitään riskitekijöitä ei olisi olemassa.
 • Norjalaisessa tutkimuksessa «Bø K, Borgen JS. Prevalence of stress and urge uri...»3, jossa verrattiin ikävakioituja urheilijoita (n = 660) kontrolleihin (n = 765), todettiin ponnistuskarkailua (41 vs. 39 %) ja pakkokarkailua (16 vs. 19 %) esiintyvän molemmissa ryhmissä saman verran.
 • Palmerin tutkimuksessa «Palmer MH, Fitzgerald S. Urinary incontinence in w...»4 selviteltiin inkontinenssin yleisyyttä tavanomaisen työelämän rasituksessa.
  • Virtsankarkailua esiintyi 21 %:lla akateemisista naisista (n = 2 000) ja 29 %:lla tehdastyöläisistä (n = 500) eron ollessa tilastollisesti merkitsevä (p = 0,002).
  • Jälkimmäisen ryhmän naisilla esiintyi enemmän sekamuotoista inkontinenssia, ja he käyttivät hoitona useammin siteitä ja suojia (p = 0,003), kun taas akateemiset naiset harrastivat enemmän virtsarakon kouluttamista (p = 0,008) ja tekivät lantionpohjan lihasharjoituksia (p = 0,04).
 • Vaikka erittäin voimakas fyysinen rasitus saattaakin provosoida virtsankarkailua, niin pitkäaikaisen kohtuullisen kuntoliikunnan vaikutukset näyttävät olevan päinvastaiset. Amerikkalaisessa prospektiivisessa NHS II tutkimuksessa (Nurses' Health Study) «Townsend MK, Danforth KN, Rosner B ym. Physical ac...»5 kartoitettiin kuntoliikunnan ja virtsankarkailun yhteyttä 37–54-vuotiailla naisilla (n = 4 081). Viikoittainen liikuntaharrastus muunnettiin liikuntamuodosta riippumattomaksi metaboliseksi suureeksi ja virtsankarkailun esiintymistä vertailtiin viidenneksiin jaetuissa kuntoliikunnan määrissä. Vähintään kerran kuussa tapahtuvan virtsankarkailun määrä väheni liikuntaharrastuksen lisääntyessä. Eniten liikkuvalla viidenneksellä esiintyi vähemmän sekä ponnistus- (RR 0,75, 95 % luottamusväli 0,59–0,96) että pakkokarkailua (RR 0,53, 95 % luottamusväli 0,31–0,90) verrattuna vähiten liikkuviin. Ryhmien välinen ero virtsankarkailun määrässä laimeni, mutta säilyi merkitsevänä (RR 0,89, 95 % luottamusväli 0,80–0,99) myös BMI:n vakioinnin jälkeen, joten liikunnan osuus painonhallinnassa selittää vain osan eroista.
 • Saman tutkimuksen toisessa osiossa «Danforth KN, Shah AD, Townsend MK ym. Physical act...»6 kartoitettiin kuntoliikunnan merkitystä vanhemmilla, 54–79-vuotiailla naisilla (n = 2 355). Viikoittaisen liikunnan lisääntyminen vähensi myös heillä virtsankarkailun määrää (RR 0,81, 95 % luottamusväli 0,71–0,93). Vanhemmilla naisilla liikunta vaikutti hieman voimakkaammin ponnistus- kuin pakkokarkailuun.

Kirjallisuutta

 1. Eliasson K, Edner A, Mattsson E. Urinary incontinence in very young and mostly nulliparous women with a history of regular organised high-impact trampoline training: occurrence and risk factors. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2008;19:687-96 «PMID: 18224267»PubMed
 2. Nygaard IE, Thompson FL, Svengalis SL ym. Urinary incontinence in elite nulliparous athletes. Obstet Gynecol 1994;84:183-7 «PMID: 8041527»PubMed
 3. Bø K, Borgen JS. Prevalence of stress and urge urinary incontinence in elite athletes and controls. Med Sci Sports Exerc 2001;33:1797-802 «PMID: 11689727»PubMed
 4. Palmer MH, Fitzgerald S. Urinary incontinence in working women: a comparison study. J Womens Health (Larchmt) 2002;11:879-88 «PMID: 12626087»PubMed
 5. Townsend MK, Danforth KN, Rosner B ym. Physical activity and incident urinary incontinence in middle-aged women. J Urol 2008;179:1012-6; discussion 1016-7 «PMID: 18206951»PubMed
 6. Danforth KN, Shah AD, Townsend MK ym. Physical activity and urinary incontinence among healthy, older women. Obstet Gynecol 2007;109:721-7 «PMID: 17329526»PubMed