Takaisin Tulosta

Yskäisytesti

Lisätietoa aiheesta
Tomi Mikkola
26.1.2017
  • Yskäisytesti tehdään pyytämällä gynekologisella tutkimuspöydällä olevaa potilasta yskimään mahdollisimman voimakkaasti 3–4 kertaa peräkkäin.
  • Tutkimuksen edellytyksenä on, että rakossa on riittävästi virtsaa (noin 250 ml) eli tutkittavalla on normaali virtsaamisen tarve.
  • Tarvittaessa yskäisytesti toistetaan potilaan seistessä jalat hieman levitettyinä.
  • Mikäli toistetut voimakkaat yskäisyt eivät saa aikaan näkyvää virtsan karkaamista, on merkittävän ponnistusinkontinenssin mahdollisuus epätodennäköinen. Mikäli esitietojen perusteella on kuitenkin vahva epäily ponnistusinkontinenssista (tai sekamuotoisesta inkontinenssista, missä ponnistusinkontinenssi dominoi), voi kajoavista urodynaamisista mittauksista olla hyötyä «Patel AK, Chapple CR. Urodynamics in the managemen...»1. Samoin, jos yskäisyn jälkeen virtsa jää valumaan.
  • Testin positiivinen ja negatiivinen ennustearvo on hyvä (0,89) «Fischer-Rasmussen W, Hansen RI, Stage P. Predictiv...»2. Myös testin toistettavuus on hyvä «Swift SE, Yoon EA. Test-retest reliability of the ...»3.
  • Ks. yskäisytesti-video (kesto 00:38) «Yskäisytesti (video)»1

Kirjallisuutta

  1. Patel AK, Chapple CR. Urodynamics in the management of female stress incontinence--which test and when? Curr Opin Urol 2008;18:359-64 «PMID: 18520755»PubMed
  2. Fischer-Rasmussen W, Hansen RI, Stage P. Predictive values of diagnostic tests in the evaluation of female urinary stress incontinence. Acta Obstet Gynecol Scand 1986;65:291-4 «PMID: 3739640»PubMed
  3. Swift SE, Yoon EA. Test-retest reliability of the cough stress test in the evaluation of urinary incontinence. Obstet Gynecol 1999;94:99-102 «PMID: 10389726»PubMed