Takaisin Tulosta

Virtsaamispäiväkirja virtsaamishäiriöiden selvittelyssä ja hoidossa

Lisätietoa aiheesta
Ilkka Perttilä
27.10.2016

Kirjallisuutta

  1. Siltberg H, Larsson G, Victor A. Frequency/volume chart: the basic tool for investigating urinary symptoms. Acta Obstet Gynecol Scand Suppl 1997;166:24-7 «PMID: 9253374»PubMed
  2. Taari K, Ruutu M. Virtsauslista diagnostisena apuvälineenä. Suom Lääkäril 1995;50:2799-800
  3. Taari K ym. Urologia. 3. painos 2013. Tammela T (toim.) Kustannus Oy Duodecim