Takaisin Tulosta

Diabetesta sairastavan alkukartoitus

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Tyypin 2 diabetes
26.1.2016
 • Diabetesdiagnoosin tekemisen yhteydessä tehtävässä alkukartoituksessa (diabeteksen hoitoon perehtynyt lääkäri ja hoitaja) tulisi huomioida ainakin seuraavat asiat:
  • diabeteksen sukuhistoria ja sairastuneen etninen syntyperä
  • muut sairaudet ja lääkitykset
  • sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijät:
   • sukurasite
   • verenpaine
   • lipidit
  • työ ja harrastukset, elämäntilanne
  • voimavarat, mieliala, jaksaminen
  • elintavat
   • ruokailutottumukset
   • liikuntatottumukset
   • painohistoria
   • tupakointi
   • alkoholin ja muiden päihteiden käyttö.
  • diabetekseen liittyvät oireet ja niiden kesto
   • jano, virtsamäärät, laihtuminen, väsymys
   • näköhäiriöt
  • näkökyky
  • kliininen tutkimus
   • painoindeksi ja vyötärönympärys
  • sydän- ja verisuonistatus
   • verenpaine
   • sydämen auskultaatio
   • pulssien palpaatio
  • jalkojen tarkistus
   • neuropatiaan viittaavat löydökset
  • retinopatia
   • silmänpohjakuvaus kaikille yli 10-vuotiaille kiireettömästi diagnoosin jälkeen
   • diagnoosivaiheessa hyperglykemiaan liittyvät ohimenevät näköhäiriöt ovat yleisiä ja vaarattomia
  • suun ja hampaiden kunto
  • laboratoriotutkimukset
   • HbA1c
   • lipidit (dyslipidemia on yleinen diagnoosivaiheessa ja korjautuu usein pelkällä hyperglykemian hoidolla. Tyypin 1 diabeteksessa lipidit kannattaa tutkia vasta, kun ketoosi ja hyperglykemia on hoidettu)
   • ALAT (usein koholla ja heijastaa maksan rasvoittumista)
   • kreatiniini, plasman kalium
   • virtsan albumiinieritys (seulontamenetelmänä käytetään kertanäytteestä mitattua virtsan albumiini/kreatiniini suhdetta tai ajastettua albumiinin yökeräystä)
   • TSH
   • pieni verenkuva (PVK)
   • tyypin 1 diabeetikoilla keliakiavasta-aineet
   • EKG ainakin yli 40-vuotiailta
   • valikoidusti GAD-vasta-aineet ja C-peptidi
   • onko taudinkuvassa sekundaariseen diabetekseen tai johonkin harvinaiseen diabetestyyppiin viittaavaa?