Takaisin Tulosta

Sulfonyyliureat diabeteksen hoidossa

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Tyypin 2 diabetes
26.1.2016
 • Sulfonyyliureat estävät haiman beetasolujen kaliumkanavia, mikä aiheuttaa solukalvon depolarisaation ja saa aikaan insuliinin vapautumisen verenkiertoon.
 • Sulfonyyliureahoidon plasman glukoosia alentava vaikutus ilmenee nopeasti ja usein jo aloituspäivänä.
 • Sulfonyyliureat lisäävät insuliinineritystä veren glukoositasosta riippumatta ja voivat näin ollen aiheuttaa hypoglykemiaa.
 • Tyypillisiä oireita sulfonyyliurean sopimattomuudesta tai liian suuresta annoksesta ovat:
  • pakkotahtinen ruokailu ja välipalojen tarve
   • tyypillisenä lounasta edeltävä hypoglykemia
  • liikuntaan liittyvä pahoinvointi ja heikotus, jotka viittaavat hypoglykemiaan
  • liikunnan vähentäminen siihen liittyvien oireiden vuoksi
  • painon nousu sulfonyyliureahoidon alkamisen jälkeen.
 • Sulfonyyliureoita ei suositella käytettäväksi monoterapiana ilman erityistä syytä.
 • Sulfonyyliureoiden teho häviää pitkäaikaiskäytössä
 • Sulfonyyliureahoitoon liittyy hyvässä tasapainossa usein aamupäiväpainotteista hypoglykemiataipumusta, joka hankaloittaa painonhallintaa ja heikentää joustavan elämänrytmin noudattamista.
 • Sulfonyyliuroista on tällä hetkellä markkinoilla seuraavia vaikuttavia aineita:
  • glimepiridi (annokset 1–6 mg/vrk)
  • glipitsidi (2,5–15 mg/vrk).
 • Glimepiridi on kerran päivässä annosteltava sulfonyyliurea.
 • Glipitsidi on sulfonyyliureoista lyhytvaikutteisin ja myös heikkotehoisin, mikä pienentää hypoglykemialttiutta.