Takaisin Tulosta

Glinidit eli metiglinidit diabeteksen hoidossa

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Tyypin 2 diabetes
26.1.2016
 • Glinidit estävät sulfonyyliureoiden tapaan haiman beetasolujen kaliumkanavia ja saavat tätä kautta aikaan insuliininerityksen lisääntymisen.
 • Glinidit annostellaan aterian yhteydessä.
  • Vaikutus alkaa nopeasti alle 30 minuutissa.
  • Vaikutuksen kesto vaihtelee, mutta on tyypillisesti alle 3 tuntia.
 • Glinidien vaikutus on annosriippuvainen:
  • Aterian sisältämän hiilihydraattimäärän arviointi tärkeää.
  • Annoksen tulee vaihdella ateriainsuliinihoidon tapaan aterian sisältämän hiilihydraattimäärän mukaisesti, vaikka annostelu onkin jäykempää kuin ateriainsuliinilla.
 • Glinidien glykeemisen tehon säilymisestä pitkäaikaisessa hoidossa ei ole näyttöä.
 • Lyhytvaikutteisuudestaan huolimatta glinidit voivat aiheuttaa merkittävää hypoglykemiaa ja vaikutusaika voi olla selvästi pidempi kuin 3 tuntia.
 • Tällä hetkellä markkinoilla on ainoastaan repaglinidi, jonka annos on 0,5–4 mg/ateria, maksimi 16 mg/vrk.