Takaisin Tulosta

Neuropatian oireet

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Tyypin 2 diabetes
26.1.2016
 • Somaattinen (tahdosta riippuva hermosto) neuropatia voi olla:
  • sensorinen (tuntohermoihin kohdistuva) polyneuropatia:
   • tuntopuutokset,
   • kivut,
   • virheaistimukset (parestesia, allodynia),
   • virheellinen asentoaistimus,
   • epävarma kävely
  • motorinen (liikehermoihin kohdistuva) mononeuropatia:
   • fokaalinen (aivohermoaffisiot),
   • interkostaalineuropatia,
   • diabeettinen amyotrofia (proksimaalinen lihasheikkous),
   • pinnetilat (karpaalitunnelisyndrooma, peroneuspareesi, meralgia paresthetica)
  • jalkojen motorinen neuropatia:
   • lihasatrofia,
   • virheasennot (erityisesti jalkaterässä).
 • Autonomisen (tahdosta riippumaton hermosto) neuropatian oireita ovat
  • ortostatismi, korkea leposyke
  • suolisto-oireet (gastropareesi ja ripuli)
  • impotenssi ja virtsaamishäiriöt
  • hikoilun väheneminen (jalat).