Takaisin Tulosta

Insuliinihoito ja liikunta

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Insuliininpuutosdiabetes
7.2.2018
 • Koska liikunnan vaikutukset verenglukoosiin vaihtelevat, yksityiskohtaisia ohjeita insuliiniannosten muutoksiin tai hiilihydraattien tankkaamiseen on vaikea antaa. Ohjeet ovat suuntaa antavia. Tiheä verenglukoosin seuranta on tarpeen annosmuutosten oppimiseksi ja soveltamiseksi.
 • Verenglukoosi tarkistetaan aina ennen liikuntaa. Lisäksi on suositeltavaa tarkistaa verenglukoosi 30–45 minuutin välein pitkäkestoisen liikunnan aikana.
 • Useimmille sopiva verenglukoosin taso ennen liikuntaa on 5–8 mmol/l.
 • Jos verenglukoosi on alle 5 mmol/l, ota lisähiilihydraattia noin 20 g ennen liikuntaa.
 • Jos verenglukoosi on yli 15 mmol/l, mittaa ketoaineet.
  • Jos ketoaineet ovat koholla (veressä yli 1,5 mmol/l), älä lähde liikkumaan, vaan hoida tila ensin lisäinsuliinilla ja juomisella. Tarkempia tietoja lisätietoaineistossa Ketoaineiden omamittaaminen tyypin 1 diabeteksessa «Ketoaineiden omamittaaminen tyypin 1 diabeteksessa»1.
  • Jos ketoaineita ei ole (tai korkeintaan 0,5 mmol/l), voit liikkua kevyellä tai kohtuullisella rasitustasolla. Rajumpi liikunta voi nostattaa verenglukoosia edelleen.
 • Jos verenglukoosi on yli 20 mmol/l, siirrä liikuntaa ja hoida verenglukoosi ensin kuntoon.
 • Hypoglykemian estämiseksi yli 30 minuutin kestävyysliikuntaan tulee varautua ottamalla lisähiilihydraattia ja/tai vähentämällä liikuntahetkellä vaikuttavaa insuliinia.

Lisähiilihydraatin ottaminen

 • Lisähiilihydraatin tarve riippuu
  • ennen liikuntaa mitatusta verenglukoosista
  • insuliinihoitomuodosta
  • liikunnan ajoittumisesta suhteessa edelliseen syömiseen ja pikainsuliiniin
  • onko liikunnan aikana vaikuttavaa perusinsuliinia tai ateriainsuliinia vähennetty etukäteen
  • liikunnan laadusta (kestävyysliikunta, lihaskuntoliikunta, intervalliliikunta), kestosta ja voimakkuudesta.
 • Ota lisähiilihydraattia liikunnan aikana 20–40 g (–60 g) tunnissa, esim. 1:1 laimennettua tuoremehua (= 5 g/dl) tai noin 5-prosenttista urheilujuomaa tai banaania.
 • Liikunnan aikana ilmenevässä hypoglykemiassa glukoosin tarve vastaa aikuisilla yleensä 20–30 grammaa nopeasti imeytyvää hiilihydraattia, esim. geelimuodossa olevaa glukoosia.

Insuliiniannostelun muuttaminen ennen liikuntaa tai liikunnan aikana

 • Jos liikunta on etukäteen suunniteltu, lisähiilihydraatin ohella tai osin sen sijaan voi vähentää liikunnan aikana vaikuttavan insuliinin annosta. Suuntaa antavia ohjeita pitää yksilöllistää verenglukoosin seurannan avulla. Pumpulla insuliinimuutokset ovat helpompia toteuttaa.
 • Ennen pitkäkestoisesta liikuntaa vähennä edellisen illan tai saman aamun perusinsuliinia 20 %.
 • Pumppuannostelussa perusannoksen (basaalin) annosnopeutta voi pienentää 60–120 minuuttia ennen suunniteltua liikuntaa esimerkiksi puoleen (50 %) ja jatkaa sitä liikunnan keston ajan (60 minuuttia ennen ohjelmoitu vähennys ei ehdi kunnolla vaikuttaa ensimmäiselle tunnille).
 • Jos kestävyysliikunta tapahtuu 2–3 tunnin aikana pikainsuliinin annostelusta, 25–75 % vähennys (liikunnan intensiteetistä riippuen) annokseen voi olla tarpeen hypoglykemian estämiseksi.

Insuliiniannostelun muuttaminen liikunnan jälkeen

 • Liikunnan jälkeisen hyperglykemian korjaamiseen insuliinilla tulee suhtautua varovaisesti. Riittävä nesteen nauttiminen muistettava. Kokemuksen, tiheän verenglukoosin tai kudosglukoosin mittauksen avulla voi opetella sopivan pikainsuliinin annoksen, käytännössä korkeintaan 50 % normaalista korjaussuhteesta.
 • Voimakkaan tai pitkäkestoisen liikunnan lisäämä insuliiniherkkyys ja lihasten glukoosivarastojen täyttäminen altistavat liikunnan jälkeiselle hypoglykemialle useita tunteja, jopa seuraavan vuorokauden ajan.
 • Liikunnan jälkeisen yön perusinsuliinia vähennetään oman kokemuksen ja verenglukoosimittausten perusteella 20–30 %.
 • Pumppuhoidossa voi liikunnan jälkeisenä yönä pienentää basaalin annosnopeutta esim. 20 %:lla 6–8 tunnin ajaksi.
 • Iltaan tai myöhäiseen iltapäivään ajoittuvan liikunnan jälkeen iltapalan ateriainsuliinin annosta voi olla syytä vähentää, esimerkiksi 50 %, ja iltapalalla on hyvä olla hiilihydraatin ohella valkuaista.

Kirjallisuutta

 1. Colberg SR, Sigal RJ, Yardley JE ym. Physical Activity/Exercise and Diabetes: A Position Statement of the American Diabetes Association. Diabetes Care 2016;39:2065-2079 «PMID: 27926890»PubMed
 2. McAuley SA, Horsburgh JC, Ward GM ym. Insulin pump basal adjustment for exercise in type 1 diabetes: a randomised crossover study. Diabetologia 2016;59:1636-44 «PMID: 27168135»PubMed
 3. Ilanne-Parikka P. Tyypin 1 diabetes: insuliinihoito. Lääkärin käsikirja 2016. www.terveysportti.fi
 4. Zaharieva DP, Riddell MC. Prevention of exercise-associated dysglycemia: a case study-based approach. Diabetes Spectr 2015;28:55-62 «PMID: 25717279»PubMed
 5. Colberg SR, Laan R, Dassau E ym. Physical activity and type 1 diabetes: time for a rewire? J Diabetes Sci Technol 2015;9:609-18 «PMID: 25568144»PubMed