Takaisin Tulosta

Käytöshäiriöt ja ADHD

Lisätietoa aiheesta
Leena Pihlakoski
19.12.2016
 • Käytöshäiriö on lapsuudessa tai nuoruudessa alkava pitkäkestoinen (yli 6 kuukautta) ja toistuva tai jatkuva epäsosiaalinen, aggressiivinen tai uhmakas käytös, joka rikkoo muiden perusoikeuksia ja ikäkauteen kuuluvia normeja ja poikkeaa tavanomaisesta lapsen kehitykseen tai temperamenttiin liittyvästä vallattomuudesta ja nuoruusiän kapinallisuudesta «Aronen E, Lindberg N. Lasten ja nuorten käytöshäir...»1.
  • Uhmakkuus- ja käytöshäiriöiden esiintyvyydeksi on kouluikäisillä lapsilla eri tutkimuksissa arvioitu 3–8 %.
  • Käytöshäiriöt ovat vähintään 2 kertaa yleisempiä kuin pojilla kuin tytöillä.
 • Erityisesti varhain alkaneen käytöshäiriön ennuste on epäsuotuisa. Lapsella, jolla on käytöshäiriö, on merkitsevästi suurentunut riski fyysisiin ja psyykkisiin häiriöihin aikuisiässä, rikollisuuteen, sosiaaliseen huono-osaisuuteen, tapaturmiin ja ennenaikaiseen kuolemaan.
 • Käytöshäiriö on lapsilla ja nuorilla tavallisin ADHD:n kanssa samanaikaisesti esiintyvä psykiatrinen häiriö «Thapar A, Cooper M. Attention deficit hyperactivit...»2.
 • Samanaikainen uhmakkuus- tai käytöshäiriö heikentää merkittävästi toimintakykyä, ADHD:n pitkäaikaisennustetta ja aiheuttaa noin 2-kertaisen riskin ADHD-oireiden jatkumiselle merkittävinä aikuisikään «Caye A, Spadini AV, Karam RG ym. Predictors of per...»5.
 • Koska molemmat häiriöt heikentävät merkittävästi toimintakykyä perheessä, koulussa ja ikätoverisuhteissa ja altistavat sekä psyykkisten että psykososiaalisten lisäongelmien kehittymiselle, ADHD:n ja samanaikaisen käytöshäiriön varhainen diagnostiikka ja aktiivinen hoito on erittäin tärkeää.
 • Monimuotoinen hoito, joka sisältää ikäryhmälle sopivia psykososiaalisia hoitokeinoja (esim. strukturoidun vanhempainohjauksen, lapsen ja nuoren sosiaalisten taitojen tukemisen) ja ADHD:n lääkehoidon, on usein tarpeen.

Kirjallisuutta

 1. Aronen E, Lindberg N. Lasten ja nuorten käytöshäiriöt. Kirjassa: Kumpulainen K, Aronen E, Ebeling H ym. (toim.) Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim 2016
 2. Thapar A, Cooper M. Attention deficit hyperactivity disorder. Lancet 2016;387:1240-50 «PMID: 26386541»PubMed
 3. Tung I, Li JJ, Meza JI ym. Patterns of Comorbidity Among Girls With ADHD: A Meta-analysis. Pediatrics 2016;138: «PMID: 27694280»PubMed
 4. Connor DF, Steeber J, McBurnett K. A review of attention-deficit/hyperactivity disorder complicated by symptoms of oppositional defiant disorder or conduct disorder. J Dev Behav Pediatr 2010;31:427-40 «PMID: 20535081»PubMed
 5. Caye A, Spadini AV, Karam RG ym. Predictors of persistence of ADHD into adulthood: a systematic review of the literature and meta-analysis. Eur Child Adolesc Psychiatry 2016;25:1151-1159 «PMID: 27021056»PubMed
 6. Erskine HE, Norman RE, Ferrari AJ ym. Long-Term Outcomes of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Conduct Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2016;55:841-50 «PMID: 27663939»PubMed
 7. Knecht C, de Alvaro R, Martinez-Raga J ym. Attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD), substance use disorders, and criminality: a difficult problem with complex solutions. Int J Adolesc Med Health 2015;27:163-75 «PMID: 25411986»PubMed
 8. Gurnani T, Ivanov I, Newcorn JH. Pharmacotherapy of Aggression in Child and Adolescent Psychiatric Disorders. J Child Adolesc Psychopharmacol 2016;26:65-73 «PMID: 26881859»PubMed