Takaisin Tulosta

Hoitosuositukseen Palliatiivinen hoito ja saattohoito liittyvää sanastoa

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Palliatiivinen hoito ja saattohoito
16.2.2018
Taulukko 1. Hoitosuositukseen liittyvää sanastoa.
Termi Selitys
Anksiolyytti Ahdistusta vähentävä lääkeaine
Anus Peräaukko
Anoreksia Ruokahaluttomuus
Antagonisti Vastavaikuttaja
Antasidi Haponestolääke
Antiemeetti Pahoinvoinnin estolääke
Antikolinergi Parasympaattisen hermoston toimintaa estävä aine
Askites Vesivatsa, nesteen keräytyminen vatsaonteloon
Bolus Suoneen ruiskutettu lääkeaine-erä
Bulkkilaksatiivi Suolen sisältöä lisäävä ja ulostuslääke
Dehydraatio Kuivumistila, kuivuminen
Delirium Sekavuustila
Dreneeraus Nesteen valuttaminen haavasta tai ontelosta, kanavointi
Distensio Venyminen
Dyspnea Hengenahdistus, vaikeutunut hengitys
Enterokutaaninen Suolesta iholle ulottuva
Fisteli Avanne
Hepatomegalia Maksan suurentuma
Hypokalemia Veren kaliumin niukkuus
Hypoksia Hapen niukkuus
Hyperkalsemia Veren liiallinen kalsiumpitoisuus
Hyponatremia Veren natriumin niukkuus
Iatrogeeninen Hoidosta johtuva
Ileum Sykkyräsuoli
Infuusio Nesteen siirto, ”tiputus”
Inhaloitava Hengitettävä
Inkontinenssi Pidätyskyvyttömyys
Inoperaabeli Ei leikattavissa oleva
Interstitiaalitila Soluvälitila
Intramuskulaarinen (i.m.) Lihaksensisäinen
Intraperitoneaalinen (i.p.) Vatsakalvonontelon sisäinen
Intravenoosinen (i.v.) Laskimonsisäinen
Jejunum Tyhjäsuoli
Kakeksia Kuihtuminen, vaikea aliravitsemustila
Kemoterapia Solunsalpaajahoito
Koliitti Paksusuolentulehdus
Laksatiivi Ulostuslääke
Maligni Pahanlaatuinen
Megacolon Jättipaksusuoli
Meta-analyysi Tutkimusten yhdistäminen
Metabolia Aineenvaihdunta
Metastaasi Etäpesäke
Motiliteetti Liikkuvuus
Multippeliskleroosi (MS) MS-tauti, pesäkekovettumatauti
Nesteretentio Nesteen kerääntyminen elimistöön
Neurolepti Antipsykoottinen lääke
Neuropaattinen kipu Hermovauriokipu
NNH (Numbers needed to harm) Niiden potilaiden määrä, joita hoidettaessa ilmenee yksi haitallinen haittavaikutus
NNT (Numbers needed to treat) Se potilaiden määrä, joka pitää hoitaa, jotta yksi potilas hyötyisi hoidosta
Non-maligni Ei-pahanlaatuinen
Nosiseptiivinen kipu Kudosvauriokipu, ihon ja syvempien kudosten kipua aistivien sensoristen hermopäätteiden eli nosiseptorien ärsytyksestä johtuva kipu
Obstruktiivinen Tukkeuttava, ahtauttava, ahtaumatyyppinen
Opioidi Morfiini ja sitä vaikutuksiltaan muistuttavat luonnonaineet tai synteettiset valmisteet
Opioidiantagonisti Opioidin vastavaikuttaja
Opioidirotaatio Vahvan opioidin vaihtaminen toiseen
Oraalinen Suuhun liittyvä, suun kautta tapahtuva, suullinen
Palliatiivinen Oireita lievittävä
Parenteraalinen Suoliston ulkopuolinen, muuta tietä kuin suoliston kautta tapahtuva tai annettava
PEG (Perkutaaninen endoskooppinen gastrostooma) Mahalaukkuavanne (mahalaukusta iholle vedetty ruokintaletku)
Peritoneaalikarsinoosi Vatsaonteloon levinnyt syöpä
Per os (p.o.) Suun kautta
Per rectum (p.r.) Peräsuolen kautta
Perikardium Sydänpussi
Pleura Keuhkopussi
Pleuraeffuusio Nestepurkautuma keuhkopussiin
PPI-lääke = protonipumpun estäjä (Proton Pump Inhibitor) Happosalpaajalääke: lääke, joka vaikuttaa mahalaukun limakalvossa olevan parietaalisolun protonipumppuun, jonka tehtävänä on erittää suolahappoa. PPI-lääkkeet vähentävät suolahapon eritystä.
Psykotrooppinen lääkeaine Psyykeen vaikuttava lääkeaine
Refluksi Takaisinvirtaus, takaisinvuoto
Regurgitaatio Käänteisvirtaus, takaisinvuoto
Sappistaasi Sapen virtauksen estyminen
Sedaatio Lääkeaineilla rauhoittaminen (tarkoitettu tai haittavaikutus)
Sekreetio Eritys, erittyminen
Skleroottinen Kovettunut
Stabiili Vakaa, pysyvä
Stenttaus Ahtautuneen kohdan pallolaajennus
Subcutaaninen (s.c.) Ihonalainen
Terminaalinen Loppuun liittyvä
Terminaalivaihe Loppuvaihe
Toksinen Myrkyllinen
Tonus Jänteys
Transdermaalinen (t.d.), transkutaaninen Ihon läpi tapahtuva
Uremia Virtsamyrkytys
VAS-asteikko (Visual analogue scale) Esimerkiksi kivun tai elämänlaadun mittaamiseen käytetty arviointiasteikko (asteikko 0 – 10; 0 = ei kipua, 10 = pahin mahdollinen kipu)
Ventilaatio Ilmanvaihto, keuhkotuuletus