Takaisin Tulosta

ADHD-diagnoosia varten tehtävä kliininen tutkimus lapsilla ja nuorilla

Lisätietoa aiheesta
Anita Puustjärvi
30.8.2016
 • Lapsen tai nuoren tapaamisessa kuullaan lapsen tai nuoren arvio tilanteesta ja arvioidaan hänen toimintakykyään sekä psyykkistä tilaa «Taylor E, Döpfner M, Sergeant J ym. European clini...»1, «Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett k...»2, «ADHD: Clinical Practice Guideline for the Diagnosi...»3:
  • Lapsen/nuoren käsitys ongelmista ja selviytymisestä niiden kanssa
   • toimiminen ja käyttäytyminen kotona ja koulussa
   • kaverisuhteet ja harrastukset
   • oppimisen ongelmat ja kielelliset vaikeudet
   • tunne-elämän ja itsetunnon ongelmat.
  • Lasta tai nuorta tarkkailemalla arvioidaan psyykkistä tilaa ja tapaa toimia:
   • keskittyminen, yli- tai aliaktiivisuus, impulsiivisuus
   • käyttäytymisen häiriöt
   • vuorovaikutus ja sosiaaliset taidot
   • mieliala, tunteiden ilmaiseminen
   • ahdistuneisuus, pelokkuus, varuillaanolo
   • mahdolliset muiden psyykkisten sairauksien oireet.
  • Somaattisen tutkimuksen tehtävänä on selvittää oireiden taustalla mahdollisesti olevat muut häiriöt ja mahdollisen lääkityksen kannalta olennaiset asiat:
   • yleistila
   • pituus, paino
   • somaattisten sairauksien merkit (anemia, kilpirauhasen toimintahäiriö), väsymys
   • pään ympärys (hydrokefalus, FAS)
   • iho (neurofibromatoosi)
   • näön tai kuulon ongelmat
   • epämuodostumaoireyhtymään viittaavat piirteet (FAS tai FASD)
   • tarkka neurologinen status
   • verenpaine ja pulssi, sydämen auskultaatio (mahdollista lääkealoitusta varten)
  • Lasta ja vanhempia yhtä aikaa tavatessa huomioidaan lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus (tunneilmaisut, vihamielisyys, lapsen ohjaaminen, tapa kommunikoida, lapsen reagointi).
 • Lisätutkimuksia voidaan tehdä tarvittaessa erotusdiagnostisten ongelmien vuoksi «ADHD: Clinical Practice Guideline for the Diagnosi...»3:
  • Kemialliset tutkimukset (verinäytteet), kuten kilpirauhasen toimintaa mittaavat kokeet ja perusverikokeet
  • Kromosomitutkimukset (sukukromosomit, FRAX epäiltäessä kyseistä oireyhtymää)
  • Metaboliset tutkimukset (tarvitaan harvoin)
  • EEG, jos on epäily epileptisestä oireesta
  • Pään kuvantamistutkimukset tarvittaessa (lasten)neurologin arvion perusteella, ks. myös lisätietoa aiheesta artikkelista ADHD ja aivojen kuvantamistutkimukset «ADHD ja aivojen kuvantamistutkimukset»1.

Kirjallisuutta

 1. Taylor E, Döpfner M, Sergeant J ym. European clinical guidelines for hyperkinetic disorder -- first upgrade. Eur Child Adolesc Psychiatry 2004;13 Suppl 1:I7-30 «PMID: 15322953»PubMed
 2. Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd. Socialstyrelsen 2014
 3. ADHD: Clinical Practice Guideline for the Diagnosis, Evaluation, and Treatment of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Children and Adolescents. Subcommittee on attention-deficit/hyperactivity disorder, steering committee on quality improvement and management. Pediatrics 2011. http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/128/5/1007.full.pdf