Takaisin Tulosta

Neuropsykiatrinen valmennus

Lisätietoa aiheesta
Anita Puustjärvi
29.3.2019
Taulukko 1. Esimerkkejä tavallisimmista ADHD-valmennuksen tavoitteista ja menetelmistä «Prevatt F. Coaching for College Students with ADHD...»3 «Wennberg B, Janeslätt G, Kjellberg A ym. Effective...»9.
Tavoite Menetelmä
Opiskelutaidot Erilaiset opiskelustrategiat, muistiinpanotekniikat, tuntityöskentelyä tukevat menetelmät
Ajanhallinta Visuaalinen kello, aikataulutus, päiväjärjestys, erilaisten muistutusten hyödyntäminen, kalenterin käytön systemaattinen opettelu
Arjen hallinta Ympäristön muokkaus, paikat erilaisille tavaroille, toimintajärjestyksen luominen
Toiminnanohjauksen ongelmat Tehtävien pilkkominen, ohjeiden jäsentäminen, toimintaa tukevien muisti- tai kuvalistojen käyttäminen

Kirjallisuutta

  1. Murphy K. Psychosocial treatments for ADHD in teens and adults: a practice-friendly review. J Clin Psychol 2005;61:607-19 «PMID: 15723366»PubMed
  2. Goldstein S. Coaching as a treatment for ADHD. J Atten Disord 2005;9:379-81 «PMID: 16371659»PubMed
  3. Prevatt F. Coaching for College Students with ADHD. Curr Psychiatry Rep 2016;18:110 «PMID: 27783338»PubMed
  4. Jaksa P, Ratey N. Therapy and ADD Coaching: Similarities, Differencies, and Collaboration. http://www.nancyratey.com/adhdcoaching/therapy-addcoaching
  5. Parikka J. Halonen-Malliarakis N, Puustjärvi A. Vaikeudesta voimaksi. Neuropsykiatriset häiriöt ja niiden huomioiminen koulussa. Finn Lectura 2017
  6. Kubik JA. Efficacy of ADHD coaching for adults with ADHD. J Atten Disord 2010;13:442-53 «PMID: 19276311»PubMed
  7. Sleeper-Triplett J. The effectiveness of coaching for children and teens with AD/HD. Pediatr Nurs 2008;34:433-5 «PMID: 19051849»PubMed
  8. Sibley M, Altszuler A, Ross J. M. ym. A parent-teen collaborative treatment model for academically impaired high school students with ADHD. Cognitive and Behavioral Practice 2014;21:32-42
  9. Wennberg B, Janeslätt G, Kjellberg A ym. Effectiveness of time-related interventions in children with ADHD aged 9-15 years: a randomized controlled study. Eur Child Adolesc Psychiatry 2018;27:329-342 «PMID: 28956183»PubMed
  10. Bikic A, Reichow B, McCauley SA ym. Meta-analysis of organizational skills interventions for children and adolescents with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Clin Psychol Rev 2017;52:108-123 «PMID: 28088557»PubMed