Takaisin Tulosta

Suomen ja eräiden muiden maiden ruokavaliosuosituksia koko väestölle, raskaana oleville ja diabeetikoille

Lisätietoa aiheesta
Tarja Kinnunen
10.6.2013

Suomen Diabetesliitto ry. Diabeetikon ruokavaliosuositus 2008.

«http://www.diabetes.fi/files/308/Ruokavaliosuositus.pdf»1, www.diabetes.fi/files/308/Ruokavaliosuositus.pdf

Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Suomalaiset ravitsemussuositukset – ravinto ja liikunta tasapainoon. Helsinki: Edita Publishing Oy; 2005

«http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/attachments/vrn/ravitsemussuositus2005.fin.pdf»2, www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/attachments/vrn/ravitsemussuositus2005.fin.pdf

Hasunen K, Kalavainen M, Keinonen H ym. Lapsi, perhe ja ruoka. Imeväis- ja leikki-ikäisten lasten, odottavien ja imettävien äitien ravitsemussuositus. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2004:11.

«http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=28707&name=DLFE-3555.pdf&title=Lapsi_perhe_ja_ruoka_fi.pdf»3, www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=28707&name=DLFE-3555.pdf&title=Lapsi_perhe_ja_ruoka_fi.pdf

Pohjoismaiset ravitsemussuositukset

«http://www.slv.se/en-gb/Startpage-NNR/»4, www.slv.se/en-gb/Startpage-NNR/

IOM (Institute of Medicine). Weight Gain During Pregnancy: Reexamining the Guidelines. Washington, DC: The National Academies Press; 2009.

«http://www.nap.edu/catalog/12584.html»5, www.nap.edu/catalog/12584.html

American Diabetes Association. Nutrition recommendations and interventions for diabetes. A position statement of the American Diabetes Association. Diabetes Care 2008;31:S61-S78.

«http://care.diabetesjournals.org/content/31/Supplement_1/S61.full.pdf+html»6, http://care.diabetesjournals.org/content/31/Supplement_1/S61.full.pdf+html

Diabetes and Diet. (Yhdysvaltain ravitsemusterapeuttien yhdistys, ruokavalio-ohjeita diabeetikoille)

«http://www.eatright.org/Public/content.aspx?id=6813»7, http://www.eatright.org/Public/content.aspx?id=6813

U.S. Department of Agriculture and U.S. Department of Health and Human Services. Dietary Guidelines for Americans, 2010. 7. painos. Washington DC: U.S. Government Printing Office, 2010

«http://www.health.gov/dietaryguidelines/dga2010/DietaryGuidelines2010.pdf»8, www.health.gov/dietaryguidelines/dga2010/DietaryGuidelines2010.pdf

National Collaborating Centre for Women's and Children's Health. Diabetes in pregnancy. Management of diabetes and its complications from preconception to the postnatal period. RCOG Press: London, 2008.

«http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/11946/41320/41320.pdf»9, www.nice.org.uk/nicemedia/live/11946/41320/41320.pdf

Dyson PA, Kelly T, Deakin T ym. Diabetes UK evidence-based nutrition guidelines for the prevention and management of diabetes. Diabet Med 2011;28:1282-8; PMID: 21699560