Takaisin Tulosta

Kestävyysliikunnan ja lihasvoimaharjoittelun ehdottomat vasta-aiheet

Lisätietoa aiheesta
Jari Laukkanen
15.10.2015
 • Kestävyysliikunnan ja lihasvoimaharjoittelun ehdottomat vasta-aiheet ovat
  • epästabiili sepelvaltimotauti
  • hoitamaton sydämen vajaatoiminta
  • kontrolloimattomat rytmihäiriöt
  • vaikea pulmonaarihypertonia
  • vaikea aorttastenoosi
  • akuutti myokardiitti, perikardiitti tai endokardiitti
  • akuutti infektio
  • hoitamaton hypertonia (> 180/110 mmHg)
  • aortan dissekaatio
  • raskas lihasvoimaharjoittelu (80–100 % 1 RM); kielletty potilailla, joilla aktiivinen proliferatiivinen retinopatia tai pahentunut ei-proliferatiivinen diabeettinen retinopatia
 • Viite «Pescatello LS, Arena R, Riebe D ym. (toim.) ACSM'S...»1.

Kirjallisuutta

 1. Pescatello LS, Arena R, Riebe D ym. (toim.) ACSM'S guidelines for exercise testing and prescription. 9. painos. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins 2014