Takaisin Tulosta

Mitä kortikosteroidia millekin alueelle atooppisessa ekseemassa

Lisätietoa aiheesta
Antti Lauerma
25.5.2016
Taulukko 1. Työryhmän suositus siitä, mitä kortikosteroidivoidetta käytetään aikuisilla millekin alueelle
Luokka I = miedot kortikosteroidit
Luokka II = keskivahvat
Luokka III = vahvat, Luokka
IV = erittäin vahvat
Ks. tarkemmin Duodecimin lääketietokanta, vaatii käyttöoikeuden.
Erittäin vahvoja paikalliskortikosteroideja ei yleensä käytetä atooppisen ekseeman hoitoon.
Alue Ryhmä
Kasvot, kaula ja genitaalit Luokka I (harkiten II)
Taipeet Luokat I–II (harkiten III)
Raajat Luokat I–III
Hiuspohja Luokat I–III (harkiten IV)
Kämmenet Luokat I–III (harkiten IV)
Jalkapohjat Luokat II–III (harkiten IV)
Taulukko 2. Mitä paikalliskortikosteroidia millekin ikäryhmälle voidaan käyttää atooppisen ekseeman hoitoon
Ikä (vuotta) Ryhmä
Alle 2 Luokka I
2–6 Luokat I–II
7–15 Luokat I–II (harkiten III)
16–70 Luokat I–III
yli 70 Luokat I–II

Kirjallisuutta

  1. Kähäri VM, Lauerma A. Ihotaudit. Kirjassa Neuvonen ym. (toim.) Kliininen farmakologia ja lääkehoito, Kandidaattikustannus Oy, 2011, ss. 731-44