Takaisin Tulosta

Yksilökohtaiset erot statiinihoidossa

Lisätietoa aiheesta
Timo Strandberg
27.10.2020
 • Suomalaisia 4S-potilaita koskeneessa analyysissa «Miettinen TA, Gylling H, Strandberg T ym. Baseline...»1, «Miettinen TA, Strandberg TE, Gylling H. Noncholest...»2 simvastatiinin kliininen hyöty oli paras henkilöillä, joilla oli suuri maksan kolesterolisynteesin aktiivisuus ja huonoin niillä, joilla kolesterolin imeytyminen oli tehokkainta.
 • Samantyyppinen tulos saatiin atorvastatiinilla 4D-tutkimuksessa «Silbernagel G, Fauler G, Genser B ym. Intestinal c...»3 hemolyysissa olevilla munuaispotilailla.
 • IMPROVE-tutkimuksessa «Cannon CP, Blazing MA, Giugliano RP ym. Ezetimibe ...»4 vertailtiin kolesterolisynteesiä estävän simvastatiinin ja kolesterolin imeytymistä estävän etsetimibin yhdistelmän vaikutuksia kardiovaskulaaritapahtumiin.
  • LDL-kolesterolitaso oli keskimäärin 1,4 mmol/l simvastatiinia + etsetimibiryhmässä ja 1,8 mmol/l pelkkää simvastatiinia saaneessa ryhmässä.
  • Keskeisiä kardiovaskulaaritapahtumia oli merkitsevästi vähemmän simvastatiini + etsetimibiryhmässä.
 • Koska kolesterolisynteesin aktiivisuus ja imeytymistehokkuus ovat kääntäen verrannollisia, tulos puoltaa statiinin ja kolesterolin imeytymistä ehkäisevän hoidon (etsetimibi, kasvistanoli, -sterolit) yhdistämistä, jos statiinin teho osoittautuu puutteelliseksi «Vanhanen H, Gylling H, Miettinen TA. [Combination ...»5.
 • Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole olemassa kliiniseen käyttöön soveltuvaa tapaa määrittää kolesterolin synteesiä ja imeytymistä.

Kirjallisuutta

 1. Miettinen TA, Gylling H, Strandberg T ym. Baseline serum cholestanol as predictor of recurrent coronary events in subgroup of Scandinavian simvastatin survival study. Finnish 4S Investigators. BMJ 1998;316:1127-30 «PMID: 9552949»PubMed
 2. Miettinen TA, Strandberg TE, Gylling H. Noncholesterol sterols and cholesterol lowering by long-term simvastatin treatment in coronary patients: relation to basal serum cholestanol. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2000;20:1340-6 «PMID: 10807752»PubMed
 3. Silbernagel G, Fauler G, Genser B ym. Intestinal cholesterol absorption, treatment with atorvastatin, and cardiovascular risk in hemodialysis patients. J Am Coll Cardiol 2015;65:2291-8 «PMID: 26022817»PubMed
 4. Cannon CP, Blazing MA, Giugliano RP ym. Ezetimibe Added to Statin Therapy after Acute Coronary Syndromes. N Engl J Med 2015;372:2387-97 «PMID: 26039521»PubMed
 5. Vanhanen H, Gylling H, Miettinen TA. [Combination therapy of hypercholesterolemia]. Duodecim 2002;118:1967-73 «PMID: 12462803»PubMed