Takaisin Tulosta

Määritelmiä ja lyhenteitä liittyen suositukseen Diabeetikon jalkaongelmat

Lisätietoa aiheesta
Tapani Ebeling, Hanneli Saarikoski ja Elina Heikkilä
24.3.2021
Taulukko 1. Määritelmiä ja lyhenteitä.
Määritelmä Selite
Amputaatio
  1. Raajan terminaalisen osan poisto
  2. minor amputation: nilkan alapuolinen amputaatio
  3. major amputation: nilkan yläpuolinen amputaatio
Callus Ihossa: ihon paksuneminen reaktiona esimerkiksi hankaukseen (kovettuma)
Charcot-jalka Jalan virheasentoon johtavat, neuropatiaan liittyvät jalan luumuutokset, turvotus, kuumotus, joiden syynä ei ole infektio
Claw toes Vasaravarpaat
Clavus Känsä
Debridement Haavan elottoman kudoksen poisto
Endovaskulaaritoimenpide Verisuonen sisäinen toimenpide
Erityisjalkine Tehdasvalmisteinen tai yksilöllisesti valmistettu kenkä, johon on lisätty laajuutta jalkaterän apuvälineen tai virheasennon vuoksi. Pohjan rakenteen avulla helpotetaan askeltamista.
Gangreena Kuolio, palautumattomasti eloton kudos
Hallux valgus Vaivaisenluu, isovarpaan tyvinivelen virheasento
Hoitokenkä Välittömästi hoitoyksikössä annettava tilapäiseen käyttöön tarkoitettu tehdasvalmisteinen kenkä, joka immobilisoi jalkavaurion (murtuma, haava, leikkaus tms.) ja mahdollisesti keventää sitä.
Hyperkeratoosi Ihon sarveiskudoksen liikamuodostus (syn. känsä, kovettuma, callus, clavus)
Iskemia, kriittinen iskemia Kudoksen hapenpuute, todetaan joko kliinisten oireiden tai verisuonitutkimusten avulla. Kriittisellä (raajan elinkelpoisuutta uhkaavalla) iskemialla tarkoitetaan tilaa, jossa potilaalla on lepokipua tai kudosvaurio (haava tai kuolio) ja oireiden syyksi todetaan valtimoverenkierron riittämättömyys.
Jalkapeili Jalkapohjien kuormittumisen tutkimusväline eli podoskooppi
Jalkapohjan painannekuvio Paperille jäljentyvä jalkapohjan kuormittumisjälki eli pedogrammi. Kuvio on hyvä seurantamenetelmä, ja sitä käytetään apuna jalkaterän kuormituksen ja kuormitusmuutosten arvioinnissa ja tukipohjallisten suunnittelussa. Kuvio voidaan ottaa staattisesti ja dynaamisesti.
Kantakappi Kantapäätä tukeva vahvike kengässä, estää kantapään sivuttaisliikkeen
Katkokävely Alaraajan ääreisverenkierron seurauksena olevan hapenpuutteen aiheuttama oireisto, jolle on tyypillistä rasituksen aikana ilmenevä kipu
Kevennysväline Jalkaterään väliaikaisesti liimattava tai pitkäaikaiseen käyttöön huovasta, vaahtokumista, silikonista yms. valmistettu apuväline, jolla vähennetään ihovaurioon tai kipukohtaan kohdistuvaa painetta ja hankausta
Maseraatio Likopehmenemä, ihon pehmeneminen ja hautuminen
Nekroosi Palautumattomasti eloton kudos
Neuro-osteoartropatia Ks. Charcot-jalka
Neuro-iskeeminen Diabeettisen neuropatian ja heikentyneen ääreisverenkierron yhdistelmä
Neuropatia (perifeerinen n.) Ääreishermoston vaurio, jonka oireena voi olla muun muassa jalan tuntohäiriö tai kipu
Ortoosi Apuväline, jonka avulla voidaan ylläpitää jalan asentoa tai korjata virheasentoa (tukipohjalliset ja varvasortoosit)
Osteiitti, osteomyeliitti Infektion aiheuttama luutulehdus
Pes calcaneoplanovalgus Lattajalkaisuus
Pes cavovarus Kaarijalka (korkea jalkaholvi ja jalkaterän jäykkyys)
Pikapohjallinen Vastaanottokäynnin aikana valmistettava ja välittömästi kenkään laitettava tukipohjallinen
Pinnallinen jalkainfektio Ihoon tai faskian ulkopuolella sijaitsevaan pehmytosakudokseen rajoittuva infektio
Revaskularisaatio Ahtautuneen valtimon verenkiertoa parantava kirurginen toimenpide, kuten pallolaajennus tai verisuoniohitus käyttäen verisuonisiirrettä
Selluliitti Ihonalaiskudoksen tulehdus (infektion tai muun syyn aiheuttama)
Syvä jalkainfektio Jalan infektio, joka ulottuu faskiaan, lihakseen, jänteeseen, luuhun tai niveliin
Syvä haava Ihonalaiskudokseen ulottuva haava
Tinea pedis Sienen aiheuttama jalan ihon infektio
Tukipohjallinen Kiputiloja helpottava, rakenteellisia virheasentoja tukeva tai korjaava tai alaraajojen ja jalkaterien toimintoja korjaava pohjallinen, jalkaortoosi. Keventävällä tukipohjallisella vähennetään jalkapohjan kipukohtaan tai ihovaurioon kohdistuvaa painetta. Tukipohjalliset valmistetaan yksilöllisesti.
Varvasortoosi Varpaiden asentoa tai toimintojen linjauksia korjaava tai jäykistyneitä varpaita suojaava yksilöllisesti valmistettu jalkaterän pieni apuväline. Valmistetaan silikonista.
Varvastäyte Yhden tai useamman amputoidun varpaan proteesi. Voi olla joko jalkaan puettava tai tukipohjalliseen liitetty
Ääreisvaltimotauti Ääreisvaltimoita (useimmiten alaraajojen, joskus yläraajojen) pieniä valtimoita ahtauttava sairaus

Kirjallisuutta

  1. Holma T, Kolehmainen S, Liukkonen I. Jalkaterapianimikkeistö. Suomen kuntaliitto, 2004