Takaisin Tulosta

Ammattinimikkeitä

Lisätietoa aiheesta
Hanneli Saarikoski
25.5.2009
 • Jalkaterapeutti(AMK)
  • Korkea-asteen koulutuksen saanut jalkojenhoidon asiantuntija.
  • Jalkaterapeutti(AMK) on nimikesuojattu ammattihenkilö Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (TEO) rekisterissä.
  • Ensimmäiset jalkaterapeutit valmistuivat 1999.
  • Kansainvälisesti on sovittu ammattinimikkeeksi podiatrist (podiatri, ranskaksi podologist).
  • Muissa Pohjoismaissa kuin Suomessa ja Ruotsissa jalkaterapeutti tarkoittaa toisen asteen tutkinnon suorittanutta jalkojenhoidon asiantuntijaa.
 • Jalkojenhoitaja
  • Toisen asteen tutkinnon suorittanut jalkojenhoidon asiantuntija, joka terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun asetuksen (28.6.1004/564) mukaisesti kuuluu niihin terveydenhuollon ammatteihin, jotka on aiemmin merkitty rekisteriin nimikesuojattuna ammattihenkilönä Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksessa (TEO).
  • Nimikesuojaus kuitenkin poistui vuonna 2007 (Valtioneuvoston asetus 20.12.2007/1338), ja tämän jälkeen ainoana nimikesuojattuna jalkojenhoidon ammattitutkintona on hyväksytty nimike jalkaterapeutti. Tätä ennen jalkojenhoitajan tutkinnon suorittaneet työskentelevät kuitenkin edelleen jalkojenhoidon ammattihenkilöinä terveydenhuollossa.
  • Koulutusohjelmasta viimeiset jalkojenhoitajat valmistuivat 1999.
 • Nykyisin (vuonna 2009) jalkojenhoidon ammattitutkintona annettava näyttötutkinto ei vastaa laajuudeltaan eikä sisällöllään aiempaa jalkojenhoitajan tutkintoa.