Takaisin Tulosta

Ammattinimikkeitä liittyen jalkojen hoitoon

Lisätietoa aiheesta
Anna-Maija Jumisko
24.3.2021
 • Jalkaterapeutti (AMK)
  • Korkea-asteen koulutuksen saanut jalkojenhoidon asiantuntija.
  • Jalkaterapeutti (AMK) on nimikesuojattu ammattihenkilö Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (TEO) rekisterissä.
  • Ensimmäiset jalkaterapeutit valmistuivat 1999.
  • Kansainvälisesti on sovittu ammattinimikkeeksi podiatrist (podiatri, ranskaksi podologist).
  • Muissa Pohjoismaissa kuin Suomessa ja Ruotsissa jalkaterapeutti tarkoittaa toisen asteen tutkinnon suorittanutta jalkojenhoidon asiantuntijaa.
 • Jalkojenhoitaja
  • Toisen asteen tutkinnon suorittanut jalkojenhoidon asiantuntija, joka terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun asetuksen (28.6.1004/564) mukaisesti kuuluu niihin terveydenhuollon ammatteihin, jotka on aiemmin merkitty rekisteriin nimikesuojattuna ammattihenkilönä Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksessa (TEO).
  • Nimikesuojaus kuitenkin poistui vuonna 2007 (Valtioneuvoston asetus 20.12.2007/1338), ja tämän jälkeen ainoana nimikesuojattuna jalkojenhoidon ammattitutkintona on hyväksytty nimike jalkaterapeutti. Tätä ennen jalkojenhoitajan tutkinnon suorittaneet työskentelevät kuitenkin edelleen jalkojenhoidon ammattihenkilöinä terveydenhuollossa.
  • Koulutusohjelmasta viimeiset jalkojenhoitajat valmistuivat 1999.
 • Lähihoitaja, jalkojenhoidon osaamisala
  • Nimikesuojattu ammattihenkilö
  • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 180 osaamispistettä, josta jalkojenhoidon osaamisalan opintokokonaisuus 50 osp, 2,5–3 vuotta.
  • Koulutus alkoi 2012
 • Jalkojenhoidon ammattitutkinto
  • Suoritetaan näyttötutkintona
  • Ei ammattinimikettä, ei nimikesuojaa
  • Koulutus 40 ov, 1–1,5 vuotta
  • Näyttötutkinnon laajuus ja sisältö eivät vastaa aiempaa jalkojenhoitajan tutkintoa.