Takaisin Tulosta

Diabeetikon jalan asentovirheen kirurginen korjaus

Lisätietoa aiheesta
Erkki Tukiainen
24.3.2021
  • Diabeetikon jalan luisen asentovirheen korjaaminen saattaa edistää diabeettisen haavan paranemista ja estää residiivejä (ks. näytönastekatsaus Jalan kirurginen asennonkorjaus ja diabeettinen haava «Haavan ja luisen virheasennon kirurginen korjaaminen saattaa edistää diabeettisen haavan paranemista ja estää haavan uusiutumista.»C).
    • Luisen prominenssin eliminoiminen hyvin yksinkertaisilla luihin tai niveliin kohdistuvilla toimilla (luuprominenssin meislaus tai isovarpaan tyvinivelen resektioartroplastia) saattaa estää haavauman uusiutumisen riskiä.
    • II–III metatarsaaliluiden päiden alla olevan haavauman riskin ehkäisyssä on kuitenkin pidettävä ensisijaisena hoitona metatarsaaliluun lyhennysosteotomiaa luun resektion sijaan. Luun resektio johtaa pääsääntöisesti uuteen deformiteettiin ja ongelmaan.
    • PIP-nivelen kontraktuurassa resektioartroplastia eli ns. troklearesektio on kelvollinen menetelmä.