Takaisin Tulosta

Haavan alipaineimuhoito, toimintaperiaate ja toteutus

Lisätietoa aiheesta
Vesa Juutilainen
24.3.2021

Alipaineimuhoidosta käytetään englanninkielistä yleisnimitystä Negative Pressure Wound Therapy (NPWT). Hoito perustuu haavan pinnalle tasaisesti jakautuvaan paikalliseen alipaineeseen. Avonainen haava peitetään erityisellä haavasienellä (polyuretaania tai polyvinyylialkoholia) ja ilmatiiviillä kalvolla. Haavasieni kytketään imuletkuston välityksellä ohjausyksikköön, jolla säädetään haavan pinnalla vallitsevaa alipainetta. Tavallisimmin käytetään 125 mmHg:n alipainetta, joko jatkuvana tai syklisenä. Haavasta imetty neste kerätään ohjausyksikössä olevaan säiliöön.

Alipaineimuhoitoa on suositeltu lähes kaikenlaisten akuuttien ja kroonisten haavojen hoitoon: painehaavojen, diabeetikon jalkahaavojen, säärihaavojen, leikkaushaavojen, traumaattisten haavojen, palovammojen, infektoituneiden haavojen, nekrotisoivan faskiitin, infektoituneen sternumhaavan, avoimeksi jääneen vatsaontelon ja ihonsiirtohaavojen paranemisen nopeuttamiseen. KCI suosittelee V.A.C.® -hoidossa sidevaihtoa 1–2 vrk:n välein haavan luonteesta riippuen. Tällöin vaihdetaan haavasieni, peitinkalvo ja letkusto. Kliinisen kokemuksen nojalla sidevaihtoväli voi olla muutamankin päivän pituinen, jos haavan infektioriski on vähäinen. Hoidon pituus vaihtelee muutamasta päivästä kuukausiin tavoitteesta ja haavan luonteesta riippuen.

Diabeettisten jalkahaavojen osalta enin vaikuttavuusnäyttö liittyy potilaisiin, joilla ei ole merkittävää alaraajojen valtimoverenkierron häiriötä «Juutilainen V, Vikatmaa P, Kuukasjärvi P, Malmivaa...»1, ks. näytönastekatsaus Alipaineimuhoito diabeetikon jalkahaavan hoidossa «Alipaineimuhoito saattaa nopeuttaa diabeetikon jalkahaavan paranemista.»C (C).

Alipaineimuhoidon oletetut biologiset vaikutukset perustuvat pääosin koe-eläintutkimuksiin. Vaikuttaa siltä, että mekaaninen kudosvenytys ja imuvaikutus edistävät granulaatiokudoksen muodostumista ja haavan seudun verenkiertoa. Haavasta poistuvan nesteen mukana poistuu myös bakteerimassaa, kuolleita soluja ja paranemista haittaavia matrix-metalloproteinaaseja «Morykwas MJ, Argenta LC, Shelton-Brown EI ym. Vacu...»2. Hoidolla ei pyritä korvaamaan kirurgista haavan revisiota, verenkiertoa parantavia toimenpiteitä tai asianmukaista infektion hoitoa. Hoitoon ryhdyttäessä haavassa ei saa olla merkittävää infektiota eikä kudoskuoliota. Varovaisuutta suositellaan, jos haavassa on vuotoriski. Haavasientä ei myöskään saa laittaa paljaana olevien verisuonien tai vatsaontelon elinten päälle.

Alipaineimuhoidon ensisijaisena tavoitteena on tehostaa haavan siistiytymistä ja vitaliteetin paranemista, joka ilmenee muun muassa lisääntyneenä granulaatiokudoksen muodostumisena. Näin voidaan luoda edellytykset haavan lopulliselle paranemiselle joko kirurgisin tai konservatiivisin keinoin.

Kirjallisuutta

  1. Juutilainen V, Vikatmaa P, Kuukasjärvi P, Malmivaara A. Haavan alipaineimuhoidon vaikuttavuus ja turvallisuus. Suom Lääkäril 2007;62:3169-75
  2. Morykwas MJ, Argenta LC, Shelton-Brown EI ym. Vacuum-assisted closure: a new method for wound control and treatment: animal studies and basic foundation. Ann Plast Surg 1997;38:553-62 «PMID: 9188970»PubMed