Takaisin Tulosta

Jalkojen hoitoon liittyvää sanastoa

Lisätietoa aiheesta
Anna-Maija Jumisko
24.3.2021
Taulukko 1. Aiheeseen liittyvää sanastoa, joka on hyväksytty jalkaterapianimikkeistöön. Lähde: Suomen Kuntaliitto, Jalkaterapianimikkeistö
Jalkaterapianimike Selitys
Erityisjalkine Tehdasvalmisteinen tai yksilöllisesti valmistettu kenkä, johon on lisätty laajuutta jalkaterän apuvälineen tai virheasennon vuoksi. Pohjan rakenteen avulla helpotetaan askeltamista.
Hoitokenkä Välittömästi hoitoyksikössä annettava tilapäiseen käyttöön tarkoitettu tehdasvalmisteinen kenkä, joka immobilisoi jalkavaurion (murtuma, haava, leikkaus tms.) ja mahdollisesti keventää sitä.
Pikapohjallinen Vastaanottokäynnillä heti kenkään laitettava tukipohjallinen. Voi olla myös tehdasvalmisteinen, johon ei tehdä yksilöllisiä muutoksia.
Tukipohjallinen Kiputiloja helpottava, rakenteellisia virheasentoja tukeva tai korjaava tai alaraajojen ja jalkaterien toimintoja korjaava pohjallinen, jalkaortoosi. Keventävällä tukipohjallisella vähennetään jalkapohjan kipukohtaa tai ihovaurioon kohdistuvaa painetta. Tukipohjalliset valmistetaan yksilöllisesti.
Kevennys Jalkaterään väliaikaisesti liimattava tai pitkäaikaiseen käyttöön huovasta, vaahtokumista, silikonista yms. valmistettu apuväline, jolla vähennetään ihovaurioon tai kipukohtaan kohdistuvaa painetta ja hankausta.
Varvasortoosi Varpaiden asentoa tai toimintojen linjauksia korjaava tai jäykistyneitä varpaita suojaava yksilöllisesti valmistettu jalkaterän pieni apuväline. Valmistetaan silikonista.
Varvastäyte Yhden tai useamman amputoidun varpaan proteesi. Voi olla joko jalkaan puettava tai tukipohjalliseen liitetty. Estää naapurivarpaiden kääntymisen tyhjään tilaan ja edistää varpaiden oikealinjaista toimintaa.
Jalkapohjan painannekuvio Paperille jäljentyvä jalkapohjan kuormittumisjälki eli pedogrammi. Kuvio on hyvä seurantamenetelmä, ja sitä käytetään apuna tukipohjallisten suunnittelussa. Kuvio voidaan ottaa staattisesti tai dynaamisesti.
Jalkapeili Jalkapohjien kuormittumisen tutkimusväline eli podoskooppi.

Viitteet «Holma T, Kolehmainen S, Liukkonen I. Jalkaterapian...»1, «Stolt M, Flink A, Saarikoski R, Väyrynen P (toim.)...»2.

Kirjallisuutta

  1. Holma T, Kolehmainen S, Liukkonen I. Jalkaterapianimikkeistö. Suomen kuntaliitto, 2004
  2. Stolt M, Flink A, Saarikoski R, Väyrynen P (toim.) Jalkaterveys. 1. painos. Kustannus Oy Duodecim 2017