Takaisin Tulosta

Ohjeita potilasopetuksen ja ohjauksen toteuttamiseksi

Lisätietoa aiheesta
Anna-Maija Jumisko
24.3.2021
 • Jalkojen hoidon ohjaus suunnitellaan omahoitotottumusten arvioinnin perusteella kyselylomakkeen avulla (Jalkaterveys «Stolt M, Flink A, Saarikoski R, Väyrynen P (toim.)...»2, sivu 513).
 • Potilasohjauksen tavoitteet asetetaan potilaan arvojen ja voimavarojen mukaisesti
 • Yksilöllinen ohjaus ja opetus ovat osoittautuneet paremmaksi kuin pelkkä kirjallinen ohjeistus «Rönnemaa T, Hämäläinen H, Toikka T ym. Evaluation ...»1, «Stolt M, Flink A, Saarikoski R, Väyrynen P (toim.)...»2.
  • Ryhmäohjausta voidaan antaa yksilöllisen ohjauksen lisänä. Tällöin syntyy mahdollisuus keskusteluun ja kokemusten vaihtoon sekä erilaisten ratkaisujen jakamiseen jalkojen omahoidon onnistumiseksi ja yhdessä uusien keksimiseen.
  • Ohjauksen tulee olla perusteltua ja ohjeet selkeitä, jotta potilas sitoutuisi noudattamaan niitä.
  • Ohjeiden noudattaminen ja ymmärtäminen tulee tarkistaa jokaisella vastaanotolla ja kerrata ohjeet tarvittaessa.
  • Ohjauksen tulee olla kannustavaa, ilmapiiri kuunteleva, pohtiva ja salliva.
  • Ohjauksen tulee sisältää toimintaohjeet riskitilanteiden varalle.
  • Mahdollisuuksien mukaan läheiset tai joku muu henkilö mukaan ohjaustilanteeseen.

Kirjallisuutta

 1. Rönnemaa T, Hämäläinen H, Toikka T ym. Evaluation of the impact of podiatrist care in the primary prevention of foot problems in diabetic subjects. Diabetes Care 1997;20:1833-7 «PMID: 9405902»PubMed
 2. Stolt M, Flink A, Saarikoski R, Väyrynen P (toim.) Jalkaterveys. 1. painos. Kustannus Oy Duodecim 2017