Takaisin Tulosta

Riskipisteytysjärjestelmiä voidaan käyttää sepelvaltimotaudin sekä lyhyen että pitkän ajan vaaran arvioimiseen

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Sepelvaltimotautikohtaus: epästabiili angina pectoris ja sydäninfarkti ilman ST-nousuja
28.4.2014
 • Riskipisteytysjärjestelmiä on kehitetty useita, esimerkiksi GRACE, TIMI, PURSUIT ja FRISC «Task Force for Diagnosis and Treatment of Non-ST-S...»1.
 • GRACE-riskipisteytys «Task Force for Diagnosis and Treatment of Non-ST-S...»1, «Lim MJ, Eagle KA, Gore JM ym. Treating patients wi...»2:
  • GRACE ennustaa sairaalakuolleisuutta ja 6 kuukauden kuolleisuutta akuutin sepelvaltimotautitapahtuman kokeneilla potilailla.
  • Se perustuu GRACE-rekisteritietoihin.
   • GRACE-rekisteri on kansainvälinen akuutti sepelvaltimotautitapahtumapotilasrekesteri.
  • Pisteytys validoitiin alun perin GRACE- ja GUSTO 2B -potilailla.
  • Kuolleisuuden arvioimiseen käytetään seuraavia tietoa:
   • ikä,
   • syketaajuus
   • systolinen verenpaine
   • seerumin kreatiniinipitoisuus
   • Killip-luokka
   • ST-välin muutos
   • koholla olevat sydänmerkkiaineet
   • sydänpysähdys.
  • Jokainen muuttuja on pisteytetty, ja riskipisteet saadaan yhteenlaskemalla.
  • Pisteiden mukaan riski voidaan jakaa matalaan, kohtalaiseen ja korkeaan.
   • Matalan riskin sairaalakuolleisuus on < 1% ja 6 kuukauden kuolleisuus < 3 %
   • Korkean riskin sairaalakuolleisuus on > 3% ja 6 kuukauden kuolleisuus > 8 %.
  • Riskilaskuri on ladattavissa osoitteesta http://www.outcomes.org/grace «http://www.outcomes.org/grace».
  • Akuutti sepelvaltimotautitapahtumapotilaiden kohorttitutkimus «Tang EW, Wong CK, Herbison P. Global Registry of A...»3 osoitti GRACE-riskipisteiden erottelevan tarkasti eloonjäävät eri ajankohdissa aina 4 vuoden seurantaan asti.
 • TIMI-riskipisteytys «Antman EM, Cohen M, Bernink PJ ym. The TIMI risk s...»4, «Pollack CV Jr, Sites FD, Shofer FS ym. Application...»5:
  • TIMI ennustaa 14 vuorokauden kokonaiskuolleisuutta ja iskeemisiä sydäntapahtumia.
  • Pisteytys validoitiin TIMI 11B- ja ESSENCE -tutkimusten potilailla.
  • Pisteytys koostuu seitsemästä (yksi piste kustakin) muuttujasta, jotka arvioidaan sairaalaan tullessa:
   • ikä ≥ 65 vuotta,
   • ST-lasku tai -nousu ≥ 0,5 mm,
   • kohonnut sydänmerkkiaine,
   • ≥ 3 sepelvaltimotaudin perintesitä riskitekijää (hypertonia, diabetes, koholla olevat lipidit, tupakointi, sukurasitus)
   • tiedossa oleva ≥ 50 % ahtautuma sepelvaltimossa,
   • edeltävän 24 tunnin aikana ainakin 2 rintakipujaksoa ja
   • asetosalisyylihapon käyttö edeltävien seitsemän päivän aikana.
  • Päätetapahtumien riski korreloi pisteisiin:
   • 4,7 % pisteillä 0–1
   • 40,9 % pisteillä 6–7.
  • Riskipisteiden on osoitettu ennustavan myös 30 vuorokauden kuolemariskiä tai riskiä saada iskeeminen sydäntapahtuma sekä 1 vuoden kuolleisuutta «Anderson JL, Adams CD, Antman EM ym. ACC/AHA 2007 ...»6.

Kirjallisuutta

 1. Task Force for Diagnosis and Treatment of Non-ST-Segment Elevation Acute Coronary Syndromes of European Society of Cardiology, Bassand JP, Hamm CW ym. Guidelines for the diagnosis and treatment of non-ST-segment elevation acute coronary syndromes. Eur Heart J 2007;28:1598-660 «PMID: 17569677»PubMed
 2. Lim MJ, Eagle KA, Gore JM ym. Treating patients with acute coronary syndromes with aggressive antiplatelet therapy (from the Global Registry of Acute Coronary Events). Am J Cardiol 2005;96:917-21 «PMID: 16188516»PubMed
 3. Tang EW, Wong CK, Herbison P. Global Registry of Acute Coronary Events (GRACE) hospital discharge risk score accurately predicts long-term mortality post acute coronary syndrome. Am Heart J 2007;153:29-35 «PMID: 17174633»PubMed
 4. Antman EM, Cohen M, Bernink PJ ym. The TIMI risk score for unstable angina/non-ST elevation MI: A method for prognostication and therapeutic decision making. JAMA 2000;284:835-42 «PMID: 10938172»PubMed
 5. Pollack CV Jr, Sites FD, Shofer FS ym. Application of the TIMI risk score for unstable angina and non-ST elevation acute coronary syndrome to an unselected emergency department chest pain population. Acad Emerg Med 2006;13:13-8 «PMID: 16365321»PubMed
 6. Anderson JL, Adams CD, Antman EM ym. ACC/AHA 2007 guidelines for the management of patients with unstable angina/non ST-elevation myocardial infarction: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to Revise the 2002 Guidelines for the Management of Patients With Unstable Angina/Non ST-Elevation Myocardial Infarction): developed in collaboration with the American College of Emergency Physicians, the Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and the Society of Thoracic Surgeons: endorsed by the American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation and the Society for Academic Emergency Medicine. Circulation 2007;116:e148-304 «PMID: 17679616»PubMed