Takaisin Tulosta

Sepelvaltimotautikohtaus: epästabiili angina pectoris ja sydäninfarkti ilman ST-nousuja, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -toimitus
23.6.2014

2. päivitys

 • Julkaistu: 23.6.2014
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kardiologisen Seuran asettama työryhmä
  • Kari Niemelä (puheenjohtaja)
  • Saila Vikman (kokoava kirjoittaja)
  • Raimo Kettunen
  • Markku Kuisma
  • Heikki Miettinen
  • Matti Niemelä
  • Mikko Pietilä
  • Marja Puurunen (Käypä hoito -toimittaja)
  • Ilkka Tierala
  • Leena Uusitalo
  • Antti Ylitalo
  • Asiantuntija: Markku Eskola

1. päivitys

 • Julkaistu: 28.4.2009
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kardiologinen Seura ry:n asettama työryhmä
  • Kari Niemelä (puheenjohtaja)
  • Saila Vikman (sihteeri)
  • Juhani Airaksinen
  • Raimo Kettunen
  • Katriina Kukkonen-Harjula (Käypä hoito -toimittaja)
  • Heikki Miettinen
  • Matti Niemelä
  • Virpi Nieminen
  • Ilkka Tierala
  • Leena Uusitalo

Alkuperäinen suositus

 • Julkaistu: 12.3.2003
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kardiologisen Seuran asettama työryhmä:
  • Kari Niemelä (puheenjohtaja)
  • Saila Vikman (sihteeri)
  • Juhani Airaksinen
  • Juha Hartikainen
  • Katriina Kukkonen-Harjula (Käypä hoito -toimittaja)
  • Matti Niemelä
  • Kjell Nikus
  • Matti Rekiaro
  • Ilkka Tierala
  • Liisa-Maria Voipio-Pulkki