Takaisin Tulosta

Lyhytkestoisen psykoterapiatekniikan muoto Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

Lisätietoa aiheesta
Henna Haravuori
9.1.2020
 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) eli silmänliikkeillä poisherkistäminen ja uudelleen prosessointi (lyhennetysti myös "silmänliiketerapia") on Suomessa vuonna 1994 käyttöön otettu ja kohtalaisesti yleistynyt lyhytkestoisen psykoterapiatekniikan muoto, jota voidaan soveltaa PTSD:n hoidon ohella myös muiden sellaisten ahdistuneisuushäiriöiden hoitoon, joissa traumaattisilla tai dysfunktionaalisilla muistoilla on keskeinen merkitys.
 • Menetelmän perusajatuksena on, että tekniikan avulla traumaattisten muistojen käsittely nopeutuu.
 • Hoidon tulisi tapahtua erityisen protokollan mukaan, jossa on otettu huomioon myös hoitosuhteen asianmukainen luominen, menetelmän käytön edellytysten selvittäminen, hoitosuunnitelman laatiminen, turvallisuustekijät yms. EMDR-hoito koostuu kahdeksasta vaiheesta

1. asiakkaan historia ja hoidon suunnitteleminen

2. valmisteluvaihe

3. traumatapahtuman subjektiivinen arviointi

4. poisherkistäminen

5. juurruttaminen

6. kehon tarkistaminen

7. lopettaminen

8. uudelleen arviointi (seuraavalla käynnillä).

 • Muistojen ja niihin liittyvien tunteiden, kehon tuntemusta ja negatiivisten kognitioiden käsittely tapahtuu terapeutin tuella turvallisessa tilanteessa poisherkistämisen vaiheessa. Uudelleen prosessoinnin tai juurrutusvaiheessa potilas ohjataan pohtimaan uudestaan itse tilannetta sekä pyritään vahvistamaan valittua positiivista kognitiota negatiivisten sijaan.
 • Menetelmälle leimallista on tekniikka, jossa potilas seuraa katseellaan terapeutin melko lähellä olevaa sormea, kättä tai siinä olevaa esinettä, jota liikutetaan nopeasti useimmiten vaakasuorassa puolelta toiselle 20–30 kertaa. Tällä saadaan aikaan samantapainen rytminen silmien liike kuin tekstiä nopeasti luettaessa. Muitakin vaihtoehtoisia bilateraalisia ärsykkeitä voidaan käyttää kuten ääntä tai kosketusta. Samanaikaisesti potilaan tulee palauttaa mieleensä traumaattinen tapahtuma tai sen osa sekä siihen liittyvä negatiivinen, ahdistava tuntemus poisherkistämisen vaiheessa tai positiivinen kognitio juurruttamisvaiheessa.
 • Menettely toistetaan istunnon aikana useita kertoja. Kertaluonteisen trauman hoitoon saattaa riittää 3–5 noin 1,5 tunnin mittaista istuntoa, joskus vähemmänkin. Yli 12 istunnosta ei ole näytetty olevan hyötyä.
 • EMDR:n kehittäjä Francine Shapiro keksi menetelmän sattumalta. Sen toimintaperiaatteesta on esitetty teorioita, esimerkiksi bilateraalisten ärsykkeiden ajatellaan laukaisevan fysiologisen mekanismin, joka puolestaan aktivoi informaation luonnollisen prosessointi -systeemin. Toistaiseksi näitä teorioita ei ole voitu varmuudella vahvistaa, vaikkakin hoidon voidaan todeta aiheuttavan aivoissa toiminnallisia muutoksia PTSD:n oireiden lievittymisen rinnalla.
 • EMDR-menetelmän käyttäjän tulee olla sen käyttöön erikseen koulutettu lääkäri, psykologi, psykiatrinen sairaanhoitaja tai psykoterapeutti.
 • Viitteet «Shapiro F. Eye Movement Desensitization and Reproc...»1 ja linkki EMDR -yhdistyksen suomenkieliselle sivulle «EMDR Europe. http://www.emdr.fi ...»2.

Kirjallisuutta

 1. Shapiro F. Eye Movement Desensitization and Reprocessing: Basic Principles, Protocols, and Procedures. New York: The Guildford Press, 2001
 2. EMDR Europe. http://www.emdr.fi «http://www.emdr.fi»1