Takaisin Tulosta

Lyhytkestoisen psykoterapiatekniikan muoto EMDR

Lisätietoa aiheesta
Matti Ponteva
22.10.2014
  • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) eli silmänliikkeillä poisherkistäminen ja uudelleen prosessointi (lyhennetysti myös ”silmänliiketerapia”) on Suomessa vuonna 1994 käyttöön otettu ja kohtalaisesti yleistynyt lyhytkestoisen psykoterapiatekniikan muoto, jota voidaan soveltaa PTSD:n ohella myös muiden sellaisten ahdistuneisuushäiriöiden hoitoon, joissa traumaattisilla tai dysfunktionaalisilla muistoilla on keskeinen merkitys.
  • Menetelmän perusajatuksena on, että potilas seuraa katseellaan terapeutin melko lähellä olevaa sormea, kättä tai siinä olevaa esinettä, jota liikutetaan nopeasti vaakasuorassa puolelta toiselle 10–20 kertaa. Tällä saadaan aikaan samantapainen rytminen silmien liike kuin tekstiä nopeasti luettaessa. Samanaikaisesti potilaan tulee palauttaa mieleensä traumaattinen tapahtuma tai sen osa sekä siihen liittyvä negatiivinen, ahdistava tuntemus eli käytännössä PTSD:n toistumisoire. Muistelu tapahtuu terapeutin tuella turvallisessa tilanteessa (poisherkistäminen), ja potilas ohjataan pohtimaan uudestaan itse tilannetta sekä siihen liittyviä fyysisiä ja psyykkisiä tuntemuksia ja ajatuksia (uudelleen prosessointi). Tällä pyritään muuttamaan positiiviseksi se negatiivinen kognitio, joka on ilmaissut potilaan negatiivista käsitystä itsestään traumaattisen tapahtuman yhteydessä. Menettely toistetaan istunnon aikana useita kertoja. Kertaluonteisen trauman hoitoon saattaa riittää 3–5 noin 1,5 tunnin mittaista istuntoa, joskus vähemmänkin. Yli 12 istunnosta ei ole näytetty olevan hyötyä.
  • EMDR:n kehittäjä Francine Shapiro keksi menetelmän sattumalta eikä sille ole vieläkään esitetty pitäviä teoreettisia perusteluja. Samanlainen tilanne voidaan periaatteessa saada aikaan rytmisellä akustisella tai kineettisellä ärsykkeellä. EMDR:ää on kuitenkin tutkittu eniten, ja menetelmä on saanut näyttöön perustuvissa tutkimuksissa kohtalaisen hyviä arvioita, joskaan tulokset eivät näytä olevan parempia kuin suoraan altistamiseen perustuvilla menetelmillä saavutettavat. Hoidon tulisi tapahtua erityisen protokollan mukaan, jossa on otettu huomioon myös hoitosuhteen asianmukainen luominen, menetelmän käytön edellytysten selvittäminen, hoitosuunnitelman laatiminen, turvallisuustekijät yms. EMDR:n käyttäjän tulee olla sen käyttöön erikseen koulutettu lääkäri, psykologi, psykiatrinen sairaanhoitaja tai psykoterapeutti.
  • PTSD:n hoidossa EMDR tulee kyseeseen lähinnä silloin, kun potilaalla on pitkään kestäviä ja voimakkaita, ahdistavia intrusiivisia oireita. Kohonneen vireystilan oireisiin siitä ei näytä olevan apua eikä sen tule olla ensimmäisten viikkojen hoitomuoto.

Kirjallisuutta

  1. Shapiro F. Eye Movement Desensitization and Reprocessing: Basic Principles, Protocols, and Procedures. New York: The Guildford Press, 2001
  2. http://www.emdr.fi «http://www.emdr.fi»1
  3. Trauma ja dissosiaatio -sivusto. http://traumajadissosiaatio.fi/silmanliiketerapia-emdr/ «http://traumajadissosiaatio.fi/silmanliiketerapia-emdr/»2