Takaisin Tulosta

Käsitteitä ja lyhenteitä liittyen Käypä hoito -suositukseen Traumaperäinen stressihäiriö

Lisätietoa aiheesta
Tanja Laukkala
9.1.2020
ASD Akuutti stressihäiriö (acute stress disorder)
ASR Akuutti stressireaktio (acute stress reaction)
CISM Critical incident stress management, stressinhallintaohjelma «Müller-Leonhardt A, Mitchell SG, Vogt J ym. Critic...»1
Dissosiatiivisuus Kyvyttömyys yhdistää ajatukset, tunteet, muistot, aistimukset ja liikkeiden hallinta mielekkääksi kokonaisuudeksi
Dissosiatiivinen reaktio (DSM-5:ssä) Psyykkisen trauman jälkeinen tilanne, jossa henkilö toimii ikään kuin tapahtuma olisi toistumassa
EMDR Silmänliikkeillä poisherkistäminen ja uudelleen prosessointi, lyhytpsykoterapiamenetelmä
KKT (KBT) Kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia, joka voi olla traumakeskeistä (trauma focused, TF) tai ei-traumakeskeistä. Käytetään myös termiä kognitiivinen käyttäytymisterapia.
PTE Tapahtuma, joka voi laukaista stressireaktion tai -häiriön (potentially traumatic event)
PTSD Traumaperäinen stressihäiriö (posttraumatic stress disorder), josta on käytetty myös lyhennettä TPSH

Kirjallisuutta

  1. Müller-Leonhardt A, Mitchell SG, Vogt J ym. Critical Incident Stress Management (CISM) in complex systems: cultural adaptation and safety impacts in healthcare. Accid Anal Prev 2014;68:172-80 «PMID: 24491831»PubMed