Takaisin Tulosta

Psykologisen ensiavun periaatteet katastrofien yhteydessä

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Traumaperäinen stressihäiriö
28.10.2014
  • Lähde: Ursano RJ ym. 2006, Matti Huttusen suomennos Helsingin Lääkärilehti 2006;2:31.

PERIAATTEET: edistää turvallisuutta, levollisuutta, kuuluvuutta, yhteydentunnetta, toivoa ja omatoimisuutta

Mitä tehdä?

  • Auta ihmisiä perustarpeittensa saavuttamisessa (ruoka, suoja, kiireinen lääketieteellinen hoito).
  • Kuuntele ihmisiä, jotka haluavat jakaa kokemuksensa. Muista että ei ole olemassa ”oikeaa” ja ”väärää” tapaa tuntea tai kokea tapahtumia.
  • Pyri olemaan ystävällinen, myötäelävä, ja realistisesti toiveikas silloinkin, kun ihmiset ovat käytökseltään hankalia tai vaativia.
  • Välitä mahdollisimman tarkkaa tietoa onnettomuudesta tai katastrofista sekä pelastusoperaatioista.
  • Auta ihmisiä saamaan kontakti ystäviinsä ja rakkaisiinsa.
  • Pidä perheenjäsenet yhdessä aina, kun se on mahdollista.
  • Anna käytännöllisiä neuvoja, jotka auttavat ihmisiä auttamaan itse itseään.
  • Kannusta ja ohjaa ihmisiä huolehtimaan mahdollisuuksien mukaan omista tarpeistaan.
  • Opasta ihmisiä ottamaan kontakti paikallisiin viranomaisiin ja järjestöihin.
  • Muistuta ihmisiä, että apu ja tuki on tulossa (jos tiedät näin olevan).

Mitä älä tee?

  • Älä pakota tai painosta ihmisiä jakamaan tai kertomaan kokemuksistaan, jos he eivät sitä halua tai ole siihen valmiita!
  • Älä anna yksinkertaisia ja ihmisten pelkoja mitätöiviä lohdutuksia kuten ”Kaikki menee varmasti ihan hyvin!”
  • Älä kerro ihmisille, mitä heidän tulisi Sinun mielestäsi tuntea tai tehdä!
  • Älä kerro ihmisille, miten heidän ahdistuksensa tai toivottomuutensa perustuvat mielestäsi heidän omiin uskomuksiinsa tai käytökseensä!
  • Älä lupaa sellaista, jota et voi pitää tai joka ei ehkä toteudu!
  • Älä arvostele olemassa olevia tukijärjestelyjä ihmisille, jotka tarvitsevat noita palveluita!

Kirjallisuutta

  1. Ursano RJ ym. 2006, Matti Huttusen suomennos Helsingin Lääkärilehti 2006;2:31.