Takaisin Tulosta

Psykologisen ensiavun periaatteet katastrofien yhteydessä

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Traumaperäinen stressihäiriö
28.10.2014
 • Lähde: Ursano RJ ym. 2006, Matti Huttusen suomennos Helsingin Lääkärilehti 2006;2:31.

PERIAATTEET: edistää turvallisuutta, levollisuutta, kuuluvuutta, yhteydentunnetta, toivoa ja omatoimisuutta

Mitä tehdä?

 • Auta ihmisiä perustarpeittensa saavuttamisessa (ruoka, suoja, kiireinen lääketieteellinen hoito).
 • Kuuntele ihmisiä, jotka haluavat jakaa kokemuksensa. Muista että ei ole olemassa ”oikeaa” ja ”väärää” tapaa tuntea tai kokea tapahtumia.
 • Pyri olemaan ystävällinen, myötäelävä, ja realistisesti toiveikas silloinkin, kun ihmiset ovat käytökseltään hankalia tai vaativia.
 • Välitä mahdollisimman tarkkaa tietoa onnettomuudesta tai katastrofista sekä pelastusoperaatioista.
 • Auta ihmisiä saamaan kontakti ystäviinsä ja rakkaisiinsa.
 • Pidä perheenjäsenet yhdessä aina, kun se on mahdollista.
 • Anna käytännöllisiä neuvoja, jotka auttavat ihmisiä auttamaan itse itseään.
 • Kannusta ja ohjaa ihmisiä huolehtimaan mahdollisuuksien mukaan omista tarpeistaan.
 • Opasta ihmisiä ottamaan kontakti paikallisiin viranomaisiin ja järjestöihin.
 • Muistuta ihmisiä, että apu ja tuki on tulossa (jos tiedät näin olevan).

Mitä älä tee?

 • Älä pakota tai painosta ihmisiä jakamaan tai kertomaan kokemuksistaan, jos he eivät sitä halua tai ole siihen valmiita!
 • Älä anna yksinkertaisia ja ihmisten pelkoja mitätöiviä lohdutuksia kuten ”Kaikki menee varmasti ihan hyvin!”
 • Älä kerro ihmisille, mitä heidän tulisi Sinun mielestäsi tuntea tai tehdä!
 • Älä kerro ihmisille, miten heidän ahdistuksensa tai toivottomuutensa perustuvat mielestäsi heidän omiin uskomuksiinsa tai käytökseensä!
 • Älä lupaa sellaista, jota et voi pitää tai joka ei ehkä toteudu!
 • Älä arvostele olemassa olevia tukijärjestelyjä ihmisille, jotka tarvitsevat noita palveluita!

Kirjallisuutta

 1. Ursano RJ ym. 2006, Matti Huttusen suomennos Helsingin Lääkärilehti 2006;2:31.