Takaisin Tulosta

CPAP-hoidon vaikutus aamupäänsärkyyn

Lisätietoa aiheesta
Hanna-Riikka Kreivi
15.12.2016
 • Takautuvassa 80 peräkkäisen uniapneapotilaan (BMI ei ilmoitettu, keski-ikä 50 vuotta, vaihteluväli 24–86 vuotta, 56 miestä, 24 naista) tutkimuksessa «Loh NK, Dinner DS, Foldvary N ym. Do patients with...»1 60 %:lla potilaista oli esiintynyt päänsärkyä viimeksi kuluneen vuoden aikana vähintään 3 kertaa. 23:lla (29 %) esiintyi aamupäänsärkyä. 16 potilaalla oli lievä, 23:lla keskivaikea ja 41:llä vaikea uniapnea. Verrokkeina oli 22 periodista raajojen liikehäiriötä sairastavaa potilasta (BMI ei ilmoitettu, keski-ikä 35 vuotta, vaihteluväli 24–86, 12 naista, 10 miestä), joista yhdelläkään ei esiintynyt aamupäänsärkyä, vaikka muita tavallisia päänsärkytyyppejä esiintyi kummassakin ryhmässä yhtä paljon.
  • Uniapneaa ja päänsärkyä sairastavista 48 potilaasta 25:lle aloitettiin CPAP-hoito, kolmelle tehtiin UPPP, ja yksi sai molempia hoitomuotoja. Päänsäryn voimakkuutta mitattiin käyttäen validoitua kyselylomaketta (Chronic Pain Index). Hoidon aikana (hoidon kestoa tai käyttötunteja per yö ei ilmoitettu) aamupäänsäryn vaikeus lievittyi Chronic Pain Index -asteikolla mitattuna 80 % (vaihteluväli 60–100 %), mutta muissa päänsärkytyypeissä klusteripäänsärkyä lukuun ottamatta ei tapahtunut korjaantumista.
  • Prospektiivisessa tutkimuksessa peräkkäisestä kuorsauksen takia unilaboratorioon lähetetystä potilaasta 312:lle tehtiin unirekisteröinti ja nämä otettiin mukaan tutkimukseen «Neau JP, Paquereau J, Bailbe M ym. Relationship be...»2. Näistä 164 sairasti uniapneaa (keski-ikä 54 vuotta, miehiä 144, naisia 20, BMI 32, AHI ≥ 15,) ja loput 148 luokiteltiin kuorsaajiksi (keski-ikä 49 vuotta, miehiä 112, naisia 36, BMI 28, AHI < 15). Päänsärkyä tutkittiin standardoidulla klinikan omalla kyselylomakkeella (kysymykset ilmoitettu artikkelissa). 53:lla (32 %) uniapneapotilaalla esiintyi päänsärkyä, joista 58,5 %:lla (n = 30, 18 % koko uniapneapotilaiden ryhmästä) aamupäänsärkyä. Ryhmien välillä ei ollut eroja päänsäryn yleisyydessä tai tyypissä.
 • Päänsärky parani 36 CPAP-hoidetulla (hoidon kestoa tai käyttötunteja per yö ei ilmoitettu) uniapneapotilaalla, mutta eroa ei havaittu hoitamattomiin kuorsaajiin nähden. Tämä saattaa lähtötilanteessa johtua siitä, että kuorsaajien ryhmässä oli mahdollisesti uniapneaa ja osittaista unenaikaista ylähengitysteiden ahtaumaa sairastavia.
 • Takautuvassa potilastietoihin perustuvassa tutkimuksessa «Johnson KG, Ziemba AM, Garb JL. Improvement in hea...»3 oli mukana 82 päänsärkypotilasta (70 naista, 12 miestä, keski-ikä 45 ± 13 vuotta, BMI 32 ± 9), joista 52 (63 %) potilaalla oli obstruktiivinen uniapnea. Kaikki päänsärkypotilaat saivat neurologilta päänsäryn tavanomaisen lääkehoidon. Uniapneapotilasta 33 (66 %) käytti CPAP-hoitoa, ja 27 (82 %) heistä käytti CPAP:ia yli 4 tuntia yössä vähintään 70 % öistä.
  • 39 % 33:sta CPAP:ia käyttävästä potilaasta raportoi päänsäryn parantumisesta. CPAP:iin sopeutuneista 27/33:lla päänsärky parani ja CPAP:iin sopeutumattomista 2/6:lla (33 %).
 • Tutkimuksessa «Goksan B, Gunduz A, Karadeniz D ym. Morning headac...»4 tutkittiin aamupäänsäryn prevalenssia peräkkäisellä 462 uniapneapotilaalla (AHI ≥ 5, keski-ikä 50,9 ± 11,4 vuotta, miehiä 347, naisia 115) sekä 101 kontrollipotilaalla (AHI < 5, keski-ikä 47,2 ± 11,9 vuotta, miehiä 69, naisia 32). Uniapneapotilaista 156 (33,6 %) kärsi päänsärystä, kun taas kontrollipotilaista vain 9:llä (8,9 %) oli päänsärkyä. Päänsärky oli sitä todennäköisempää, mitä vaikeampaa uniapneaa potilas sairasti eli päänsärkyä oli 22 %:lla potilaista, joilla AHI oli 5–15, 36,4 %:lla potilaista, joilla AHI oli 15–30 ja 38,2 %:lla potilaista, joilla AHI oli > 30, 76 potilasta hoidettiin CPAP:illa.
  • Aamupäänsärky parani 90 %:lla CPAP:lla (käyttötunteja ei ilmoitettu) hoidetuista uniapneapotilaista. Yhden yön CPAP-hoidon jälkeen aamupäänsärky parani 72,4 %:lla, viikon jälkeen 84,2 %:lla ja kuukauden jälkeen 92,1 %:lla potilaista.

Kommentit: CPAP-hoito saattaa lievittää päänsärkyä. RCT-tutkimuksia ei ole.

Kirjallisuutta

 1. Loh NK, Dinner DS, Foldvary N ym. Do patients with obstructive sleep apnea wake up with headaches? Arch Intern Med 1999;159:1765-8 «PMID: 10448780»PubMed
 2. Neau JP, Paquereau J, Bailbe M ym. Relationship between sleep apnoea syndrome, snoring and headaches. Cephalalgia 2002;22:333-9 «PMID: 12110108»PubMed
 3. Johnson KG, Ziemba AM, Garb JL. Improvement in headaches with continuous positive airway pressure for obstructive sleep apnea: a retrospective analysis. Headache 2013;53:333-43 «PMID: 22963547»PubMed
 4. Goksan B, Gunduz A, Karadeniz D ym. Morning headache in sleep apnoea: clinical and polysomnographic evaluation and response to nasal continuous positive airway pressure. Cephalalgia 2009;29:635-41 «PMID: 19187338»PubMed