Takaisin Tulosta

Uniapnean leikkaushoidoista

Lisätietoa aiheesta
Juha Seppä
15.1.2017

Uniapnean leikkaushoidot voivat olla ylähengitysteitä avartavia (esim. risaleikkaukset, leukaosteotomiat), avustavia (esim. nenäpolyyppien poisto) ja ylähengitystiet ohittavia (henkitorviavanne) toimenpiteitä sekä lihavuuskirurgiaa. Toisaalta toimenpiteet voidaan jakaa invasiivisiin ja vähän invasiivisiin (minimal invasive). Vain radiotaajuuskirurgiaa (RF(T)A, radiofrequency thermal ablation) pidetään yleisesti vähän invasiivisena kirurgiana. Leikkauksen kohdistuessa samanaikaisesti eri tasoille (esim. nenä, suunielu, alanielu), käytetään termiä monitasokirurgia «Li KK. Surgical therapy for adult obstructive slee...»1, «Verse T. Update on surgery for obstructive sleep a...»2, «Caples SM, Rowley JA, Prinsell JR ym. Surgical mod...»3.

RF(T)A-hoidoilla voidaan pienentää nenän alakuorikoita ja kielen kantaa sekä jämäköittää pehmeää suulakea.

Nenään kohdistuvista leikkauksista tavallisimmat ovat nenäpolyyppien poisto sekä nenän väliseinän ja ulkonenän korjaukset (septoplastia, septorhinoplastia).

Fujita ym. «Fujita S, Conway W, Zorick F ym. Surgical correcti...»41981 kuvasivat klassisen pehmeän suulaen ja nielurisojen leikkauksen, uvulopalatopharyngoplastian (UPPP), jossa suunielun ilmatilaa saatiin lisätyksi ja sitä kautta ajateltiin uniapnean korjautuvan. Samalla esiteltiin Fujitan luokitus I–III nielun ahtaumakohdista. Alun perin UPPP-leikkaus oli radikaali, ja pehmeän suulaen liiallinen leikkaus aiheutti runsaasti haittavaikutuksia, kuten nielemisvaikeuksia, nesteiden aspiroimista nenään ja ääniongelmia. Lisäksi se saattoi estää nenän kautta annettavan CPAP-hoidon jatkossa. Myöhemmin pehmeän suulaen leikkaukset joko perinteisesti, laseravusteisesti tai radiotaajuuskirurgialla on pyritty tekemään mahdollisimman paljon kudoksia säästäen ja siten haittavaikutuksia välttäen (uvulopalatoplastia (UPP), laseruvuloplastia (LAUP)).

Leukojen siirtäminen eteenpäin lisää nielun ilmatilaa. Jossain määrin nielun ilmatilaa voidaan lisätä alaleuan molempien nousevien haarojen sagittaaliosteotomialla (BSSO). Uniapnean hoitona leikkauksen ajatellaan olevan sitä tehokkaampi, mitä enemmän alaleukaa pidennetään. Alaleuan pidennyksen määrää voidaan lisätä, mikäli samanaikaisesti myös yläleukaa siirretään eteenpäin. Tavallisimmin yläleuan siirto tapahtuu Le Fort I -osteotomian avulla. Leukojen yhtäaikaissiirrosta käytetään nimitystä bimaksillaarinen osteotomia tai MMA-leikkaus (maxillo-mandibular advancement). Varsin suuri yksimielisyys vallitsee siitä, että riittävän radikaalisti toteutettu molempien leukojen yhtäaikainen siirto eteenpäin on uniapnean tehokkain kirurginen toimenpide trakeostomian ohella.

Henkitorviavanne (trakeostomia) «Camacho M, Certal V, Brietzke SE ym. Tracheostomy ...»5 ohittaa ylähengitystiet ja sitä kautta voi parantaa ylähengitysteiden ahtaumasta johtuvan obstruktiivisen uniapnean. Pysyvä henkitorviavanne on kuitenkin potilaalle hankala ja siihen turvaudutaan harvoin.

Kirjallisuutta

  1. Li KK. Surgical therapy for adult obstructive sleep apnea. Sleep Med Rev 2005;9:201-9 «PMID: 15893250»PubMed
  2. Verse T. Update on surgery for obstructive sleep apnea syndrome. HNO 2008;56:1098-104 «PMID: 18843468»PubMed
  3. Caples SM, Rowley JA, Prinsell JR ym. Surgical modifications of the upper airway for obstructive sleep apnea in adults: a systematic review and meta-analysis. Sleep 2010;33:1396-407 «PMID: 21061863»PubMed
  4. Fujita S, Conway W, Zorick F ym. Surgical correction of anatomic azbnormalities in obstructive sleep apnea syndrome: uvulopalatopharyngoplasty. Otolaryngol Head Neck Surg 1981;89:923-34 «PMID: 6801592»PubMed
  5. Camacho M, Certal V, Brietzke SE ym. Tracheostomy as treatment for adult obstructive sleep apnea: a systematic review and meta-analysis. Laryngoscope 2014;124:803-11 «PMID: 24549987»PubMed