Takaisin Tulosta

Yksilöllisesti valmistettu ja lämpömuovattava apneakisko uniapnean hoidossa

Lisätietoa aiheesta
Riitta Pahkala
18.1.2017

Amerikkalaisessa retrospektiivisessa tutkimuksessa «Friedman M, Hamilton C, Samuelson CG ym. Complianc...»1 selvitettiin tehdasvalmisteisen, lämpömuovattava apneakiskon (TPD) sekä yksilöllisen, hammaskaarten jäljennöksiin pohjautuvan apneakiskon (Custom) vaikuttavuutta potilaan apnea-hypopneaindeksiin sekä potilaiden hoitomyöntyvyyttä 6 kuukauden aikana. Mukaanotto kriteerit olivat seuraavat: ≥ 18 vuoden ikä, subjektiivinen oireisuus, AHI ≥ 5/h, soveltumattomuus CPAP-hoitoon, jäännös-AHI > 5/h ylähengitysteiden kirurgisen hoidon jälkeen, ei tonsillahypertorfiaa (Friedman 0–2) sekä riittävän hyvä hampaisto apneakiskohoitoa ajatellen. Potilaat, joilla oli TMD-oireita tai vaikea nenän obstruktio, suljettiin pois tutkimuksesta. Lämpömuovattavan kiskon käyttäjiä oli 123 (miehiä 81) ja yksilöllisen kiskon käyttäjiä 57 (miehiä 49). Potilaiden keski-ikä molemmissa ryhmissä oli 47 vuotta, ja keskimääräinen BMI 28. Lähtötilanteessa AHI oli TPD-ryhmässä 34,7 (SD 24,2) ja Custom-ryhmässä 33,1 (SD 23,1). Kiskojen vaikuttavuutta AHIin arvioitiin kisko suussa otetun yöpolygrafian avulla ja hoitomyöntyvyyttä puhelintiedustelun avulla (1 ja 6 kuukautta kiskon sovituksesta). Objektiivisesti paranemista katsottiin tapahtuneen, jos AHI aleni ≥ 50 % lähtötilanteen arvosta, ja AHI oli kisko suussa < 20 hengitystapahtumaa/tunti. Hoito oli parantavaa, jos AHI kisko suussa oli < 5/h. Hyvän hoitomyöntyvyyden osalta raja-arvoina olivat kiskon käyttö ≥ 4h/yö, sekä käyttö vähintään 5 yönä viikossa.

Tulosten mukaan AHI parani/normaalistui yksilöllistä kiskoa käytettäessä 91 %:lla / 72 %:lla, ja lämpömuovattavaa kiskoa käytettäessä 77 %:lla / 52 %:lla (p = 0,024/0,012). Lyhytaikaisessa käytössä (1 kuukausi) hoitomyöntyvyys oli kohtalainen molemmissa ryhmissä ollen 65 % / 51 % yksilöllistä kiskoa käyttävillä ja vastaavasti 54 % / 32 % TPD-ryhmässä (p = 0,156/0,018). Puolen vuoden käytön jälkeen TPD-kiskon käyttäjien hoitomyöntyvyys oli puolittunut (Custom-ryhmässä 49 % /40 % sekä TPD-ryhmässä 28 % / 17 %, p = 0,005 / p < 0,001). Yksilöllisillä kiskoilla saavutettiin siis parempi objektiivinen vaikuttavuus AHI-indeksin osalta, ja potilaiden hoitomyöntyvyys säilyi parempana kuinlämpömuovattavilla kiskoilla.

Kirjallisuutta

  1. Friedman M, Hamilton C, Samuelson CG ym. Compliance and efficacy of titratable thermoplastic versus custom mandibular advancement devices. Otolaryngol Head Neck Surg 2012;147:379-86 «PMID: 22399278»PubMed