Takaisin Tulosta

CPAP-hoidon aiheet

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Uniapnea
17.1.2017

Lieväoireisella potilaalla, jonka painoindeksi on yli 30 kg/m2, voidaan oireiden pysyvyyttä ja painonhallinnan vaikutuksia arvioida 6 kuukauden seurantajakson aikana, mikäli liitännäissairaudet tai muut tekijät eivät edellytä nopeampaa hoitoa. Vaikeusasteen arviointi perustuu ensisijaisesti toiminnalliseen haittaan, joka ei välttämättä korreloi indeksiperusteiseen luokitukseen (lievä uniapnea AHI 5–15 ja Epworth Sleepiness Scale > 10; keskivaikea ja vaikea AHI > 15 ja ESS > 10), ks. myös ESS-kyselylomake «hoi50088c.pdf»1 ja kaavio Hoitoalgoritmi «hoi50088g.pdf»2.

CPAP-hoitokokeilu on aiheellinen, mikäli oireet oleellisesti rajoittavat potilaan fyysistä tai psyykkistä toimintakykyä tai elämänlaatua ja unirekisteröinnissä todetaan ylähengitysteiden ahtaumataipumus: toistuvia ahtauttavien tai sekamuotoisten apneoiden tai hypopneoiden jaksoja tai voimakasta ilmavirtauksen rajoittumista sisäänhengityksen aikana. Pitkäaikainen CPAP-hoito on aiheellinen, jos 2–3 kuukauden hoitokokeilun aikana saadaan merkitsevä hoitovaste (potilaan toimintakyky tai elämänlaatu korjaantuu) ja potilas käyttää CPAP-laitetta vähintään 4 tuntia vuorokaudessa.

Lähde: Kiireettömän hoidon perusteet 8.2.2005 Sosiaali- ja terveysministeriö «http://www.terveysportti.fi/terveysportti/ekirjat.koti?p_db=hpt»1.