Takaisin Tulosta

Uniapneapotilaiden terveyspalvelujen käyttö ja siitä aiheutuvat kustannukset

Lisätietoa aiheesta
Hanna-Riikka Kreivi
6.12.2016

Uniapneapotilaiden terveyspalvelujen käyttö ja siitä aiheutuvat kustannukset ovat koholla jo vuosia ennen taudin diagnosointia, mutta pienenevät hoidon jälkeen.

Ennen diagnoosia

On arvioitu, että hoitamaton uniapnea aiheuttaa pelkästään Yhdysvalloissa jopa 3,4 miljardin dollarin kustannukset terveydenhuollolle vuosittain «Kapur V, Blough DK, Sandblom RE ym. The medical co...»1.

Uniapneapotilaat käyttävät terveydenhuollon palveluita noin 2 kertaa muuta väestöä enemmän jo vuosia ennen uniapnean diagnosointia «Kryger MH, Roos L, Delaive K ym. Utilization of he...»2, «Ronald J, Delaive K, Roos L ym. Health care utiliz...»3, «Tarasiuk A, Greenberg-Dotan S, Brin YS ym. Determi...»4, «Reuveni H, Greenberg-Dotan S, Simon-Tuval T ym. El...»5, «Tarasiuk A, Greenberg-Dotan S, Simon-Tuval T ym. T...»6.

Terveyspalvelujen käytön on todettu olevan runsasta noin 2–5 «Kryger MH, Roos L, Delaive K ym. Utilization of he...»2, «Tarasiuk A, Greenberg-Dotan S, Brin YS ym. Determi...»4, «Smith R, Ronald J, Delaive K ym. What are obstruct...»7, «Greenberg-Dotan S, Reuveni H, Simon-Tuval T ym. Ge...»8, jopa yli 10 vuotta ennen uniapnean diagnosoimista «Ronald J, Delaive K, Roos L ym. Health care utiliz...»3, «Banno K, Ramsey C, Walld R ym. Expenditure on heal...»9 «Banno K, Ramsey C, Walld R ym. Expenditure on heal...»9, «Jennum P, Ibsen R, Kjellberg J. Social consequence...»11.

Terveyspalvelujen käyttö nousee jatkuvasti uniapneadiagnoosia lähestyttäessä «Ronald J, Delaive K, Roos L ym. Health care utiliz...»3, «Banno K, Ramsey C, Walld R ym. Expenditure on heal...»9 ja on erityisen korkealla 3 diagnosointia edeltävän vuoden aikana «Ronald J, Delaive K, Roos L ym. Health care utiliz...»3.

Uniapneapotilailla on enemmän sairaalassa oloja «Kryger MH, Roos L, Delaive K ym. Utilization of he...»2, «Ronald J, Delaive K, Roos L ym. Health care utiliz...»3, «Tarasiuk A, Greenberg-Dotan S, Brin YS ym. Determi...»4, «Tarasiuk A, Greenberg-Dotan S, Simon-Tuval T ym. T...»6, «Smith R, Ronald J, Delaive K ym. What are obstruct...»7 sekä käyntejä lääkärillä, erikoislääkärillä ja ensiavussa «Tarasiuk A, Greenberg-Dotan S, Simon-Tuval T ym. T...»6, «Smith R, Ronald J, Delaive K ym. What are obstruct...»7, «Greenberg-Dotan S, Reuveni H, Simon-Tuval T ym. Ge...»8.

Lisäksi uniapneapotilaille määrätään enemmän lääkkeitä «Otake K, Delaive K, Walld R ym. Cardiovascular med...»12, erityisesti psykoaktiivisia «Tarasiuk A, Greenberg-Dotan S, Simon-Tuval T ym. T...»6 ja sydän- ja verisuonitautilääkkeitä «Tarasiuk A, Greenberg-Dotan S, Brin YS ym. Determi...»4, «Greenberg-Dotan S, Reuveni H, Simon-Tuval T ym. Ge...»8, «Otake K, Delaive K, Walld R ym. Cardiovascular med...»12 ja heillä on korkeammat lääkekulut normaaliväestöön verrattuna «Tarasiuk A, Greenberg-Dotan S, Simon-Tuval T ym. T...»6.

On todettu, että terveyspalvelujen käyttö kasaantuu. Ylin neljännes käyttää jopa 7 kertaa enemmän terveydenhuollon palveluita muihin uniapneapotilaisiin verrattuna «Tarasiuk A, Greenberg-Dotan S, Brin YS ym. Determi...»4 ja kalleimmat potilaat käyttävät jopa 65–79 % kaikista uniapneapotilaiden aiheuttamista kuluista «Tarasiuk A, Greenberg-Dotan S, Simon-Tuval T ym. T...»6,.

Syitä runsaaseen terveyspalvelujen käyttöön

Uniapneapotilaiden runsaan terveyspalvelujen käytön taustalta ei ole löydetty mitään yhtä ainoaa selittävää tekijää «Smith R, Ronald J, Delaive K ym. What are obstruct...»7.

On kuitenkin todettu, että uniapneaa sairastavilla miehillä ja naisilla on enemmän kroonisia sairauksia, kuten sydän- ja verisuonitauteja, hyperlipidemiaa, diabetesta, astmaa, nivelrikkoa ja refluksitautia, terveeseen normaaliväestöön verrattuna «Kapur V, Blough DK, Sandblom RE ym. The medical co...»1, «Tarasiuk A, Greenberg-Dotan S, Brin YS ym. Determi...»4, «Greenberg-Dotan S, Reuveni H, Simon-Tuval T ym. Ge...»8.

Useissa tutkimuksissa juuri liitännäissairauksien on todettu olevan suurin syy uniapneapotilaiden runsaaseen terveyspalvelujen käyttöön «Tarasiuk A, Greenberg-Dotan S, Brin YS ym. Determi...»4, «Tarasiuk A, Greenberg-Dotan S, Simon-Tuval T ym. T...»6, «Smith R, Ronald J, Delaive K ym. What are obstruct...»7.

Erityisesti kohonnut verenpaine sekä muut sydän- ja verisuonitaudit ovat uniapneapotilaiden runsaan terveyspalvelujen käytön taustalla «Tarasiuk A, Greenberg-Dotan S, Simon-Tuval T ym. T...»6, «Smith R, Ronald J, Delaive K ym. What are obstruct...»7.

Kalleimmilla uniapneapotilailla todetaan usein myös diabetes, nivelrikko, hyperlipidemia tai heillä on psykoaktiivinen lääke käytössään «Tarasiuk A, Greenberg-Dotan S, Simon-Tuval T ym. T...»6.

Uniapnean vaikeusasteen vaikutus terveydenhuollon kustannuksiin on epäselvä. Joissakin tutkimuksissa uniapnean vaikeusaste on ollut kustannusten kannalta määräävä tekijä «Kapur V, Blough DK, Sandblom RE ym. The medical co...»1, kun taas toisissa se ei ole ennustanut palvelujen käyttöä «Tarasiuk A, Greenberg-Dotan S, Brin YS ym. Determi...»4.

Sukupuolen ja iän merkitys

Sekä sukupuoli että ikä selittävät osan terveyspalvelujen käytöstä.

Uniapneaa sairastavat naiset käyttävät 1–3 kertaa enemmän terveydenhuollon palveluja kuin uniapneaa sairastavat miehet «Tarasiuk A, Greenberg-Dotan S, Brin YS ym. Determi...»4, «Greenberg-Dotan S, Reuveni H, Simon-Tuval T ym. Ge...»8.

Naisilla on todettu olevan korkeammat terveydenhuollon kokonaiskustannukset sekä lääkekulut kuin uniapneaa sairastavilla miehillä «Tarasiuk A, Greenberg-Dotan S, Simon-Tuval T ym. T...»6.

Uniapnean vaikeusaste ei selitä naisten ja miesten välisiä eroja kustannuksissa.

On myös todettu, että iäkkäät (> 67-vuotiaat) uniapneapotilaat käyttävät merkitsevästi enemmän terveydenhuollon palveluita keski-ikäisiin uniapneapotilaisiin verrattuna «Tarasiuk A, Greenberg-Dotan S, Simon-Tuval T ym. T...»6.

Diagnoosin jälkeen

CPAP-laitteella hoidettujen uniapneapotilaiden terveyspalvelujen käyttö sekä niihin liittyvät kustannukset laskevat merkitsevästi diagnoosia seuraavien 2−5 vuoden aikana verrattuna diagnoosia edeltävään aikaan «Bahammam A, Delaive K, Ronald J ym. Health care ut...»13, «Albarrak M, Banno K, Sabbagh AA ym. Utilization of...»14, «Banno K, Manfreda J, Walld R ym. Healthcare utiliz...»15.

Hoitoon sitoutuminen voi kuitenkin vaikuttaa terveyspalvelujen käyttöön diagnoosin jälkeen. On todettu, että hoitoon sitoutumattomilla terveyspalvelujen käyttö jatkuu runsaana vielä vuosia uniapnean diagnosoimisen jälkeenkin «Bahammam A, Delaive K, Ronald J ym. Health care ut...»13.

Toisaalta terveydenhuollon kustannusten on todettu laskevan diagnoosin jälkeen myös niillä potilailla, jotka ovat käyttäneet CPAP-laitetta vähemmän kuin 5 yönä viikossa «Banno K, Manfreda J, Walld R ym. Healthcare utiliz...»15.

Kirjallisuutta

 1. Kapur V, Blough DK, Sandblom RE ym. The medical cost of undiagnosed sleep apnea. Sleep 1999;22:749-55 «PMID: 10505820»PubMed
 2. Kryger MH, Roos L, Delaive K ym. Utilization of health care services in patients with severe obstructive sleep apnea. Sleep 1996;19:S111-6 «PMID: 9122567»PubMed
 3. Ronald J, Delaive K, Roos L ym. Health care utilization in the 10 years prior to diagnosis in obstructive sleep apnea syndrome patients. Sleep 1999;22:225-9 «PMID: 10201067»PubMed
 4. Tarasiuk A, Greenberg-Dotan S, Brin YS ym. Determinants affecting health-care utilization in obstructive sleep apnea syndrome patients. Chest 2005;128:1310-4 «PMID: 16162723»PubMed
 5. Reuveni H, Greenberg-Dotan S, Simon-Tuval T ym. Elevated healthcare utilisation in young adult males with obstructive sleep apnoea. Eur Respir J 2008;31:273-9 «PMID: 17898013»PubMed
 6. Tarasiuk A, Greenberg-Dotan S, Simon-Tuval T ym. The effect of obstructive sleep apnea on morbidity and health care utilization of middle-aged and older adults. J Am Geriatr Soc 2008;56:247-54 «PMID: 18251815»PubMed
 7. Smith R, Ronald J, Delaive K ym. What are obstructive sleep apnea patients being treated for prior to this diagnosis? Chest 2002;121:164-72 «PMID: 11796446»PubMed
 8. Greenberg-Dotan S, Reuveni H, Simon-Tuval T ym. Gender differences in morbidity and health care utilization among adult obstructive sleep apnea patients. Sleep 2007;30:1173-80 «PMID: 17910389»PubMed
 9. Banno K, Ramsey C, Walld R ym. Expenditure on health care in obese women with and without sleep apnea. Sleep 2009;32:247-52 «PMID: 19238812»PubMed
 10. Jennum P, Kjellberg J. Health, social and economical consequences of sleep-disordered breathing: a controlled national study. Thorax 2011;66:560-6 «PMID: 21199816»PubMed
 11. Jennum P, Ibsen R, Kjellberg J. Social consequences of sleep disordered breathing on patients and their partners: a controlled national study. Eur Respir J 2014;43:134-44 «PMID: 23563260»PubMed
 12. Otake K, Delaive K, Walld R ym. Cardiovascular medication use in patients with undiagnosed obstructive sleep apnoea. Thorax 2002;57:417-22 «PMID: 11978918»PubMed
 13. Bahammam A, Delaive K, Ronald J ym. Health care utilization in males with obstructive sleep apnea syndrome two years after diagnosis and treatment. Sleep 1999;22:740-7 «PMID: 10505819»PubMed
 14. Albarrak M, Banno K, Sabbagh AA ym. Utilization of healthcare resources in obstructive sleep apnea syndrome: a 5-year follow-up study in men using CPAP. Sleep 2005;28:1306-11 «PMID: 16295216»PubMed
 15. Banno K, Manfreda J, Walld R ym. Healthcare utilization in women with obstructive sleep apnea syndrome 2 years after diagnosis and treatment. Sleep 2006;29:1307-11 «PMID: 17068984»PubMed