Takaisin Tulosta

Jälkiehkäisy, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -toimitus
11.6.2015

Poistettu julkaisusta

 • Poistettu julkaisusta 13.11.2015
 • Korvattu Käypä hoito -suosituksella Raskauden ehkäisy «Raskauden ehkäisy»1

Kohdennettu päivitys

 • Julkaistu: 11.6.2015
  • Suosituksesta on poistettu seuraavat lauseet:
   • Taulukko 2, vasemmanpuoleinen sarake, ensimmäinen lause: "Alle 15-vuotiaille ainoastaan lääkärin määräyksellä".
   • "Alle 15-vuotiaiden jälkiehkäisy kuuluu terveydenhuollon piiriin. Levonorgestreelijälkiehkäisyn voi toteuttaa terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja.”
  • Suositustekstiin on tehty seuraava korjaus:
   • "Ulipristaali on itsehoitovalmiste".

1. päivitys

 • Julkaistu: 10.11.2010
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gynekologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä
  • Elise Kosunen (puheenjohtaja)
  • Dan Apter
  • Kirsi Pietilä
  • Aira Virtala
  • Piia Vuorela (Käypä hoito -toimittaja)

Alkuperäinen suositus

 • Julkaistu: 15.11.2005
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gynekologiyhdistyksen ja Suomen yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä:
  • Elise Kosunen (puheenjohtaja)
  • Niilo Ala-Fossi
  • Sirkka-Liisa Ala-Fossi
  • Dan Apter
  • Jorma Komulainen
  • Sirpa Peura
  • Tuija Savolainen
  • Aira Virtala