Takaisin Tulosta

Alkoholin käyttöön liittyvä muistisairaus

Lisätietoa aiheesta
Risto Vataja
22.9.2016
 • Monitekijäinen muistisairaus, joka liittyy pitkäkestoiseen alkoholin suurkulutukseen.
 • Epidemiologinen tieto epäluotettavaa – kunnollisten kriteereiden puute haittaa tutkimusta.
 • Huomioitava myös etenevien muistisairauksien kulkua modifioivana tekijänä:
  • Muistisairauspoliklinikoiden potilaista noin 20 %:lla on aktiivinen suurkulutus.
  • Muistisairauden vuoksi pitkäaikaishoidossa olevista noin 30 %:lla on suurkulutushistoria.
 • Joka neljännellä yli 65-vuotiaalla alkoholin suurkuluttajalla on muistisairaus.
 • Näyttö etanolin suorasta toksisesta vaikutuksesta etiologisena tekijänä on ristiriitainen.
 • Etiologisina tekijöinä alkoholistilla todennäköisesti monet alkoholin käyttöön epäsuorasti liittyvät tekijät, muun muassa
  • Metaboliset tekijät
   • Maksan toimintahäiriön aiheuttama enkefalopatia
   • Folaatin, tiamiinin ja niasiinin puute
   • Homokysteinemia
  • Pään vammat
  • Aivoverenkiertohäiriöt
  • Immunologiset puutokset.
 • Kognitiiviset oireet painottuvat toiminnanohjaukseen ja visuospatiaalisiin toimintoihin, kun taas muistioireet ja verbaaliset häiriöt ovat suhteessa lievemmät.
 • Käytösoireet ja varsinkin persoonallisuuden muutos apaattiseen tai disinhibition suuntaan ovat tavallisia.
 • Neuropatologiassa keskeistä ovat valkean aineen muutokset sekä aivokuoren atrofia varsinkin pikkuaivoissa ja otsalohkojen alueella.
 • Kognitiiviset oireet, motoriset oireet, valkean aineen muutokset ja aivoatrofia (kuvantamistutkimuksissa) ovat osittain palautuvia, mikäli potilas raitistuu.

Wernicke–Korsakoffin oireyhtymä

 • Alkaa usein alkoholideliriumin oirekuvalla, lisäksi
  • Wernicken oireyhtymä:
   • Silmänliikehäiriöt
   • Kognitiiviset häiriöt
   • Delirium, hallusinaatiot, euforia, agitaatio, masennus
   • Ataksia
   • Ilman hoitoa noin 80 % tapauksista etenee Korsakoffin oireyhtymään.
  • Korsakoffin oireyhtymä:
   • Amnestinen oireyhtymä: anterogradinen amnesia ja konfabuloiti, työmuistin häiriö
   • Retrogradinen amnesia
   • Krooninen muistisairaus, joka kuitenkin voi osittain korjautua kuukausien kuluessa raitistuneilla henkilöillä.
 • Etiologia: tiamiinin puute yksipuolisen ravinnon, oksentelun ja puutteellisen imeytymisen vuoksi johtaa geneettisesti alttiilla henkilöillä glukoosiaineenvaihdunnan toksisiin aineenvaihduntatuotteisiin ja tyypillisiin hemorragisiin neuropatologisiin muutoksiin aivorungon ja talamuksen alueella sekä valkean aineen vaurioihin.
 • Alkoholistien ohella aliravitsemuksesta kärsivät muutkin potilaat (esimerkiksi raskauspahoinvointi, imeytymishäiriöt).
 • Neuropatologisissa aineistoissa vallitsevuus on noin 1 %, elinaikana jää diagnosoimatta noin 75–80 % tapauksista.
 • Akuutissa vaiheessa noin 50 %:lla havaitaan tyypilliset hemorragiset muutokset MRI:ssa, mutta normaali MRI ei sulje pois Wernicken oireyhtymää.
 • Hoito:
  • Tulee aloittaa heti, ennen kuin potilas saa ravintoa tai i.v. glukoosia.
  • Nykysuositusten mukaan tiamiiniannostelun tulee olla huomattavasti Suomessa nykyisin käytettävää suurempi:
   • Kaikille alkoholivieroituspotilaille heti 250 mg x kerran päivässä 3–5 vrk:n ajan i.m.
   • Jos potilaalla on Wernickeen sopivat oireet:
    • 500 mg tiamiinia x 3/vrk (sic!) iv. 2–3 vrk ajan
    • Akuutin vaiheen jälkeisen peroraalisen korvaushoidon merkitys on epävarma.
 • Viitteet «Oslin DW, Cary MS. Alcohol-related dementia: valid...»1, «Gupta S, Warner J. Alcohol-related dementia: a 21s...»2, «Ridley NJ, Draper B, Withall A. Alcohol-related de...»3, «Sechi G, Serra A. Wernicke's encephalopathy: new c...»4.

Kirjallisuutta

 1. Oslin DW, Cary MS. Alcohol-related dementia: validation of diagnostic criteria. Am J Geriatr Psychiatry 2003;11(4):441-7. «PMID: 12837673»PubMed
 2. Gupta S, Warner J. Alcohol-related dementia: a 21st-century silent epidemic? Br J Psychiatry 2008;193(5):351-3. «PMID: 18978310»PubMed
 3. Ridley NJ, Draper B, Withall A. Alcohol-related dementia: an update of the evidence. Alzheimers Res Ther 2013;5(1):3. «PMID: 23347747»PubMed
 4. Sechi G, Serra A. Wernicke's encephalopathy: new clinical settings and recent advances in diagnosis and management. Lancet Neurol 2007;6(5):442-55. «PMID: 17434099»PubMed