Takaisin Tulosta

Uniapneaa sairastavien kuntoutus

Lisätietoa aiheesta
Liisa Hiltunen, Pirkko Brander ja tarkistanut 24.2.2020 Tarja Saaresranta
22.11.2010
 • Uniapneaa sairastavien lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvat samat toimenpiteet kuin muissakin pitkäaikaissairauksissa «Valtakunnallinen uniapneaohjelma 2002-2012. Sosiaa...»1, «Pietinalho A, Isoaho R, Partinen M. Valtakunnallin...»2
  • Lääkinnällistä kuntoutusta ovat
   • kuntoutumista ja kuntoutuspalveluja koskeva neuvonta ja ohjaus
   • kuntoutustarvetta ja sen mahdollisuuksia selvittävä tutkimus työ- ja toimintakyvyn arviointeineen ja työkokeiluineen
   • fysioterapia ja siihen rinnastettavat muut terapiat
   • apuvälinepalvelut ja
   • kuntoutusohjaus.
 • Uniapnean hoidossa käytettävä hengityshoitolaite (CPAP-laite) on lääkinnällinen apuväline, jota koskevat sekä laki ja asetus lääkinnällisestä kuntoutuksesta että kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain apuvälineisiin viittaavat kohdat.
 • Mikäli liikenteessä tai muussa erityistä vireyttä ja tarkkuutta vaativassa ammatissa toimiva uniapneapotilas ei toivu oireettomaksi, tulee kyseeseen Kansaneläkelaitoksen tai työeläkelakien tai työllisyystoimien kautta järjestettävä ammatillinen kuntoutus.
  • Ammatillista kuntoutusta ovat
   • ammatinvalinnanohjaus
   • kuntoutustutkimukset
   • työ- ja koulutuskokeilut
   • työhön valmennus
   • ammatillinen koulutus ja elinkeinotuki
   • apuvälineet ja
   • työpaikalla tehtävät muutostyöt
   • Siihen luetaan myös työllistämistuki.
 • Tutkimukseen perustuvaa näyttöä uniapneaa sairastavien kuntoutusohjelmien hyödystä ei ole käytettävissä.

Kirjallisuutta

 1. Valtakunnallinen uniapneaohjelma 2002-2012. Sosiaali-ja terveysministeriön julkaisuja 2002;4. «http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201309236232»1
 2. Pietinalho A, Isoaho R, Partinen M. Valtakunnallinen uniapneaohjelma 2002-2012. Perusterveydenhuollon rooli. Suom Lääkäril 2003;58:2875-8