Takaisin Tulosta

Borreliainfektion diagnoosi

Lisätietoa aiheesta
Annamari Ranki
4.3.2021

Borreliadiagnoosi perustuu erytema migrans -ihottumaan, sillä serologinen diagnoosi on epävarma «Eldin C, Raffetin A, Bouiller K ym. Review of Euro...»3. Ihon lymfosytooma- ja ACA-oireissa serologia on suositeltava ja myös ihon histopatologinen tutkimus on aiheellinen «Eldin C, Raffetin A, Bouiller K ym. Review of Euro...»3.

Seerumin borreliavasta-aineistossa esiintyy suurta vaihtelua infestaation jälkeen. Vasta-aineiden muodostuminen on yhteydessä erythema migrans -muutoksen kestoon «Wormser GP, Nowakowski J, Nadelman RB ym. Impact o...»1. Vasta-ainetutkimus on kaksivaiheinen käsittäen EIA-pohjaisen seulontatestin, jonka tulos varmennetaan toisella menetelmällä. Yleensä vasta-aineet tulevat positiivisiksi viimeistään 3 kuukauden kuluttua tartunnasta. Seulontavaiheen testit S -BorrAbG ja S -BorrAbM ovat herkkiä, mutta eivät täysin spesifisiä osoittamaan Borrelia burgdorferi -infektiota. Lievästi kohonneita tuloksia voi esiintyä muiden infektioiden ja autoimmuunitautien yhteydessä. Ristireaktion IgG-vasta-ainemäärityksessä voivat aiheuttaa syfilis ja harvemmin tuberkuloosi, IgM-vasta-ainemäärityksessä erityisesti mononukleoosi ja primaarinen sytomegalo- tai herpes simplex- virusinfektio.

Tarvittaessa voidaan spesifisyys selvittää S -BorAbJt-tutkimuksella (HUSLAB), missä vasta-aineet määritetään line blot -tyyppisellä immunoblottimäärityksellä. Lisäksi voi olla hyödyksi sulkea pois syfilis S-TrpaAb-testillä. Toisessa vaiheessa käytetyt testit S-lsEAbG ja S-VlsEAbM suoritetaan vain seulonnassa positiivisille näytteille (HUSLAB). Nykyisillä testeillä vasta-aineita löytyy 15–50 %:lla erytema migrans -potilaista, 70–90 %:lla varhaista disseminoitunutta borrelioosia potevista ja jotakuinkin 100 %:lla myöhäisvaiheen taudissa «Wilske B, Fingerle V, Schulte-Spechtel U. Microbio...»2. IgM-luokan vasta-aineet kohoavat ensin, ja ne ovat korkeimmillaan 2 kuukauden kuluttua infektiosta «Eldin C, Raffetin A, Bouiller K ym. Review of Euro...»3.

Osalla potilaista vasta-aineet kohoavat vasta mikrobilääkehoidon jälkeen, ja osalla ne jäävät koholle hoidon jälkeen jopa vuosiksi.

Endeemisellä alueella seropositiivisuus oireettomassa väestössä voi olla jopa 12 %.

Tarvittaessa borreliaspirokeetta voidaan osoittaa ihokoepalasta esim. geenimonistusmenetelmällä (PCR) ja hybridisaatiolla. Näitä tutkimuksia tekevät vain muutamat erikoistuneet laboratoriot yliopistosairaaloiden yhteydessä.

Kirjallisuutta

  1. Wormser GP, Nowakowski J, Nadelman RB ym. Impact of clinical variables on Borrelia burgdorferi-specific antibody seropositivity in acute-phase sera from patients in North America with culture-confirmed early Lyme disease. Clin Vaccine Immunol 2008;15:1519-22 «PMID: 18716009»PubMed
  2. Wilske B, Fingerle V, Schulte-Spechtel U. Microbiological and serological diagnosis of Lyme borreliosis. FEMS Immunol Med Microbiol 2007;49:13-21 «PMID: 17266710»PubMed
  3. Eldin C, Raffetin A, Bouiller K ym. Review of European and American guidelines for the diagnosis of Lyme borreliosis. Med Mal Infect 2019;49:121-132 «PMID: 30528068»PubMed