Takaisin Tulosta

Varfariinin annosteluohje

Lisätietoa aiheesta
Matti Halinen
11.3.2017
Taulukko 1. Varfariiniannoksen säätäminen INR-arvon mukaan.
INR Menettelyohje
≤ 1,5 Lisää viikkoannosta 15 %, toista INR-määritys 1–2 viikon päästä.
1,5–1,9 Lisää viikkoannosta 10 %, jos INR alenee toistuvissa mittauksissa tai kaksi peräkkäistä arvoa 1,5–1,9. INR-määritys 1–2 viikon päästä.
2–3 Ei muutosta.
3,0–3,9 Älä keskeytä varfariinia, pienennä viikkoannosta 10 %, jos INR noususuunnassa tai kaksi peräkkäistä arvoa 3–3,9.
4,0–4,9 Yhden päivän varfariinin käytön tauko. Pienennä viikkoannosta 10 %, määritä INR 1–2 viikon päästä.
5,0–8,9 Keskeytä varfariinin annostelu. Anna suun kautta K-vitamiinia, jos potilaan vuotoriski on suuri. Jos INR on vuorokauden kuluttua edelleen korkea, anna lisää 1–2 mg K-vitamiinia. Aloita varfariinin annostelua 15 % pienemmällä annoksella, kun INR on hoitoalueella. Määritä INR viikottain, kunnes antikoagulaatiotaso on vakaa.
> 9 Keskeytä varfariinin käyttö ja anna suun kautta 5–10 mg K-vitamiinia. Seuraa potilaan vointia tarkasti ja anna tarvittaessa lisää K-vitamiinia.
Vakava vuoto INR-tasosta riippumatta Keskeytä varfariinin annostelu, ja anna laskimonsisäisesti K-vitamiinia ja jääplasmaa, hyytymistekijätiivisteitä riippuen vuodon vakavuudesta.

Kirjallisuutta

  1. Kim YK, Nieuwlaat R, Connolly SJ ym. Effect of a simple two-step warfarin dosing algorithm on anticoagulant control as measured by time in therapeutic range: a pilot study. J Thromb Haemost 2010;8:101-6 «PMID: 19840361»PubMed