Takaisin Tulosta

Hampaan ytimen tulehduksen keskeiset käsitteet

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Hammasperäiset äkilliset infektiot ja mikrobilääkkeet
27.2.2017

Kirjallisuutta

  1. Nair PNR. Pathobiology of apical periodontitis. Kirjassa: Essential Endodontology. Prevention and treatment of apical periodontitis. Ørstavik D, Pitt Ford T (toim.) 2. painos. Blackwell Munksgaard Ltd, Oxford, UK 2008:81-134
  2. Kawashima N, Suda H. Immunopathological aspects of pulpal and periapical inflammations. Kirjassa: Essential Endodontology. Prevention and treatment of apical periodontitis. Ørstavik D, Pitt Ford T (toim.) 2. painos. Blackwell Munksgaard Ltd, Oxford, UK 2008:44-80
  3. Sigurdsson A. Clinical manifestation and diagnosis. Kirjassa: Essential Endodontology. Prevention and treatment of apical periodontitis. Ørstavik D, Pitt Ford T (toim.) 2. painos. Blackwell Munksgaard Ltd, Oxford, UK 2008:235-61
  4. Ørstavik D, Pitt Ford T. Apical periodontitis: microbial infection and host response. Kirjassa: Essential Endodontology: Prevention and treatment of Apical Periodontitis. 2. painos. Ørstavik D, Pitt Ford T (toim.) Blackwell Munksgaard Ltd, Oxford, UK 2008:1-9