Takaisin Tulosta

Sydäninfarktipotilaiden kausi-influenssa- ja penumokokkirokotukset

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito
24.5.2011

Hong Kongissa suoritettiin prospektiivinen kohorttitutkimus 3.12.2007–30.6.2008 «Hung IF, Leung AY, Chu DW ym. Prevention of acute ...»1. Tutkimukseen rekrytoitiin yli 65-vuotiaita kroonisesti sairaita potilaita. Heille annettiin pneumokokki- ja influenssarokotteet. Kaikkia seurattiin 31.3.2009 saakka. Rokotettujen kuolleisuus, sairaalahoidot, pneumoniat, iskemiset stroket, akuutit infarktit ja sydänvalvonta- ja tehohoitojaksot selvitettiin.

Tutkimukseen saatiin 36 636 potilasta, joista 7 292 sai molemmat rokotteet, 2 076 vain influenssarokotteen, 1 875 vain pneumokokkirokotteen ja 25 393 ei rokotettu lainkaan. Seuranta-aika oli 45 834 potilasvuotta.

64 viikon kohdalla molemmat rokotteet saaneilla oli vähemmän kuolemia (HR 0.65, 95 CI 0.55–0.77, p < 0.01), vähemmän pneumonioita, iskemisiä aivotapahtumia ja akuutteja sydäninfarkteja (HR 0.52, 95 % CI 0.38–0.71) verrattuna rokottamattomiin potilaisiin. Molemmat rokotteet saaneilla oli vähemmän sydänvalvonta- ja tehohoitojaksoja.

Kanadassa tehdyssä tutkimuksessa «Lamontagne F, Garant MP, Carvalho JC ym. Pneumococ...»2 verrattiin vuosina 1997–2003 sydäninfarktin vuoksi hoidossa olleita potilaita kirurgisessa hoidossa olleisiin potilaisiin. Potilaiden diagnoosit ja rokotustiedot selvitettiin tietojärjestelmistä. Suuren sydäninfarktiriskin potilaita saatiin 43 209. Näistä todettiin sopiviksi 999. 3 996 otettiin kontrollipotilaiksi.

Tutkimuksessa todettiin, että pneumokokkirokote vähensi sydäninfarkteja 50 % 2 vuotta rokotuksesta.

Kommentti: Pneumokokki- ja influenssarokotukset ovat tehokkaita suojaamaan kroonisesti sairaita potilaita sairauden pahenemiselta ja vähentämään sairaalahoito- ja tehohoitojaksoja. Pneumokokkirokote suojaa sydäninfarktin sairastaneita potilaita uusintainfarkteilta. Rokotuksista on hyötyä. Rokotuskattavuutta tulee pyrkiä lisäämään varsinkin iäkkäillä ja sydäninfarktin sairastaneilla potilailla.

Kirjallisuutta

  1. Hung IF, Leung AY, Chu DW ym. Prevention of acute myocardial infarction and stroke among elderly persons by dual pneumococcal and influenza vaccination: a prospective cohort study. Clin Infect Dis 2010;51(9):1007-16. «PMID: 20887208»PubMed
  2. Lamontagne F, Garant MP, Carvalho JC ym. Pneumococcal vaccination and risk of myocardial infarction. CMAJ 2008;179(8):773-7. «PMID: 18838452»PubMed