Takaisin Tulosta

Avosydänkirurgian rooli ST-nousuinfarktin hoidossa

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito
24.5.2011

1. Sepelvaltimoiden ohitusleikkaus

 • Välitöntä ohitusleikkausta tulee harkita, jos:
  • PCI ei ole teknisesti mahdollinen tai sen yritys on epäonnistunut.
  • ST-nousuinfarkti on johtamassa laaja-alaiseen sydänlihasvaurioon.
  • Kirurginen revaskularisaatio voidaan toteuttaa nopeasti (3–4 tunnin kuluessa kipujen alkamisesta).
 • Kiireellinen ohitusleikkaus on aiheellinen, mikäli
  • Kyseessä on usean suonen sepelvaltimotauti, jossa ennusteellisesti ohitusleikkauksen katsotaan antavan paremman pitkäaikaisennusteen.
  • Culprit-suoni on hoidettu välittömässä vaiheessa PCI:lla ilman stenttiä.
  • Jos potilas on hemodynaamisesti vakaa ja ilman käynnissä olevaa sydänlihasiskemiaa, kirurgisen revaskularisaation kanssa voidaan odottaa 3–7 päivää.
 • Kardiogeenisessa sokissa
  • Täydellinen revaskularisaatio on aiheellinen ja se tulee toteuttaa kirurgisesti, mikäli se ei ole PCI:lla mahdollista.
  • Revaskularisaatio tulee tehdä mahdollisimman pian ilman odotusaikaa.

2. Infarktin mekaaniset komplikaatiot

 • Akuutti mitraalivuoto
  • ST-nousuinfarktin yhteydessä myokardivaurio aiheuttaa papillarilihaksen repeämisen ja vaikea-asteisen mitraaliläpän vuodon. Tästä seuraa yleensä välitön keuhkopöhö.
  • Hoitona on välitön kirurgia, jossa hiippaläppä korvataan tekoläpällä. Mitraaliplastiaa ei suositella yritettäväksi.
 • Kammioväliseinärepeämä (VSR)
  • Välitön kirurginen korjaus on aiheellinen, erityisesti mikäli kehittyy etenevä verenkierron riittämättömyys asianmukaisesta lääkehoidosta ja aortan vastapulsaattorihoidosta huolimatta.
  • Katetripohjaiset kammioväliseinän sulkulaitteet eivät – ainakaan toistaiseksi – ole käypää hoitoa infarktin aiheuttaman VSR:n hoidossa.
 • Sydäntamponaatio
  • Varhainen tunnistaminen on tärkeää.
  • Hoitona välitön sydänpussin dreneeraus.

Kirjallisuutta