Takaisin Tulosta

Sensitiiviset troponiinitestit ST-nousuinfarktin diagnostiikassa

Lisätietoa aiheesta
Pekka Porela
27.6.2011
 • Keller ja kumppanit «Keller T, Zeller T, Peetz D ym. Sensitive troponin...»1 tutkivat vuonna 2009 sensitiivisen troponiini I:n (Siemens TnI ultra) käyttöä rintakipupotilaan erotusdiagnostiikassa.
  • Tutkimusryhmän koko oli 1 818 potilasta. Näistä ST-nousuinfarkti oli 130:llä (7.2 %).
  • Tulonäytteen sensitiivisyys ja spesifisyys olivat 90.7 ja 90.2 % sydäninfarktille.
  • Sensitiivisyys ja spesifisyys eivät olleet riippuvaisia potilaan kokemasta viiveestä. Sensitiivisillä testeillä ST-nousuinfarkti saadaan suurella varmuudella diagnosoitua jo tulonäytteestä.
  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
 • Reichelin ja kumppanit «Reichlin T, Hochholzer W, Bassetti S ym. Early dia...»2 tutkivat vuonna 2009 monikeskustutkimuksessa herkkien troponiinitestien käyttöä rintakipupotilaan erotusdiagnostiikassa.
  • Tutkittavana oli neljä eri testiä (Abbot Architect Troponin I, Roche High-Sensitive Tropnin T, Roche Troponin I ja Siemens Troponin Ultra I).
  • Tutkittavia potilaita oli 718, joista ST-nousuinfarkteja oli 51 (7 %) ja LBBB oli 25 (3 %).
  • Kaikki sensitiiviset testit totesivat infarktin nopeammin kuin perinteiset testit.
  • Potilaan kokemalla rintakivun kestolla ei ollut vaikutusta diagnostisten testien osuvuuteen.
  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
 • Ilva ja kumppanit «Ilva T, Eriksson S, Lund J ym. Improved early risk...»3 tutkivat vuonna 2005 herkän Troponiini I -testin diagnostista osuvuutta valikoimattomassa aineistossa, joka oli tullut sairaalaan sydäninfarktin erotusdiagnostiikka varten.
  • Potilaita oli 531, joita ST-nousuinfarktien osuus oli 11 % (56/531).
  • Herkkä testi toimi standarditestiä paremmin kaikissa ryhmissä, mutta erityisesti niissä, joissa potilaiden kokema oire oli alle 3 tai 3–6 tuntia.
  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
 • Kommentti: Sensitiiviset testit toteavat infarktivaurion aiemmin ja lähes kaikilla potilailla jo tulonäytteestä. Testien epäspesifisyys (väärät positiiviset) aiheuttavat kuitenkin tulkintaongelmia. Troponiini I -testi / Innotrac Diagnostics Oy.

Kirjallisuutta

 1. Keller T, Zeller T, Peetz D ym. Sensitive troponin I assay in early diagnosis of acute myocardial infarction. N Engl J Med 2009;361(9):868-77. «PMID: 19710485»PubMed
 2. Reichlin T, Hochholzer W, Bassetti S ym. Early diagnosis of myocardial infarction with sensitive cardiac troponin assays. N Engl J Med 2009;361(9):858-67. «PMID: 19710484»PubMed
 3. Ilva T, Eriksson S, Lund J ym. Improved early risk stratification and diagnosis of myocardial infarction, using a novel troponin I assay concept. Eur J Clin Invest 2005;35(2):112-6. «PMID: 15667582»PubMed