Takaisin Tulosta

A-streptokokin lääkeherkkyys nielunäytteistä Suomessa

Lisätietoa aiheesta
Johanna Wikstén
11.6.2020

Nielunäytteistä eristettyjen S. pyogenes -kantojen erytromysiini- ja klindamysiiniherkkyyksissä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta 10 vuoden seurantajaksolla. Näille mikrobilääkkeille resistenttien kantojen osuus on vain 2–3 %. Nielunäytteistä eristetyille kannoille tehtyjen herkkyysmääritysten lukumäärä on laskenut, koska laboratoriot eivät enää testaa kaikkia nielukantoja. Muiden kuin nielusta eristettyjen märkänäytteiden (pääsääntöisesti iho- ja pehmytkudosinfektioita edustavien näytteiden) resistenssi näille lääkkeille oli poikkeuksellisen korkea vuosina 2012–2013 (9 %), mutta jo pari viimeistä vuotta resistenssi on ollut tavanomaista 2–3 % tasoa.

Penisilliinille herkkyydeltään alentuneista kantoja ei ole todettu. Jos laboratorion tulos viittaa tällaiseen, on kanta lähetettävä referenssilaboratorioon tarkistettavaksi.

Lisätietoa aiheesta, ks. THL, Mikrobilääkeresistenssin seurantaraportit: «http://www.finres.fi/»1.

Kirjallisuutta

  1. Finres, kliinisesti tärkeiden bakteereiden lääkeresistenssitilastot, www.finres.fi