Takaisin Tulosta

ADHD-lääkevalmisteen valinta

Lisätietoa aiheesta
Anita Puustjärvi
30.10.2016
 • Lääkevalmistetta valittaessa ja vaihdettaessa otetaan yksilöllisesti huomioon seuraavat seikat:
  • Ikä: lääkehoitoa suositellaan 6-vuotiaille ja sitä vanhemmille, mutta huolellisen harkinnan perusteella se on mahdollista aloittaa tarkassa seurannassa (erikoissairaanhoidossa) myös nuoremmille lapsille.
  • Oireiden haittaavuus päivän mittaan ja eri tilanteissa
   • Aamutoimet
   • Lapsilla ja nuorilla kouluunlähtö, koulutyöskentely ja läksyjen teko, harrastukset, iltatoimet, nukkumaan meno
   • Sosiaaliset tilanteet kotona ja kodin ulkopuolella
  • Lääkehoidon toteuttamiseen vaikuttavat arkijärjestelyt
   • Kuka vastaa lääkkeen antamisesta lapsilla?
   • Milloin ja kuinka usein päivän mittaan lääke on mahdollista ottaa?
  • Toiveet lääkehoidon suhteen
   • Mahdolliset nielemisvaikeudet ja muut lääkkeen ottoon liittyvät ongelmat
   • Lääkehoidon säännöllisyys (jokapäiväinen, toive taukopäivistä, muut lääkehoitoon vaikuttavat seikat)
   • Hinta, korvattavuus
  • Muut samanaikaiset häiriöt ja lääkkeet (tarkistettava mahdolliset interaktiot)
  • Haittavaikutusten riskitekijät
   • Ruokahaluttomuus, syömishäiriöt
   • Lapsilla pienikasvuisuus, muut kasvuun vaikuttavat sairaudet ja lääkkeet
   • Uniongelmat ja nukahtamisvaikeudet
   • Todetut sydämen rakenneviat, rytmihäiriöt ja kohonnut verenpaine tai jälkimmäisille altistavat tekijät (myös suvussa esiintyvä rytmihäiriöalttius)
   • Aiemmin todetut ja sairastumisalttiuteen vaikuttavat suvussa esiintyneet muut vakavat psykiatriset sairaudet
  • Lähipiirin tai potilaan päihdeongelma ja lääkkeen väärinkäytön riski
 • Kun oireet ovat haittaavimmat
  • aamupäivällä ja lääkevaikutuksen tarve on vähäisempi myöhemmin, voi valmiste olla
   • lyhytvaikutteinen stimulanttivalmiste
   • keskipitkävaikutteinen stimulanttivalmiste (painottuen ensisijaisesti nopeasti vapautuvaan lääkkeeseen, 50 % nopeasti vapautuvaa lääkemuotoa) tai
   • atomoksetiini- tai guanfasiinivalmiste (etenkin jos tarvetta on jo heti herättäessä).
  • iltapäivällä, voi valmiste olla
   • keskipitkävaikutteinen stimulanttivalmiste (painottuen hitaasti vapautuvaan lääkkeeseen, 30 % nopeasti vapautuvaa lääkemuotoa)
   • pitkävaikutteinen stimulanttivalmiste
   • atomoksetiini- tai guanfasiinivalmiste tai
   • lyhytvaikutteinen stimulantti kerran (päivällä) tai kahdesti päivässä.
  • illalla, voi valmiste olla
   • pitkävaikutteinen stimulanttivalmiste
   • atomoksetiini- tai guanfasiinivalmiste
   • keskipitkävaikutteinen stimulanttivalmiste aamulla ja lyhytvaikutteinen stimulanttivalmiste iltapäivällä
   • keskipitkä- tai aikuisilla pitkävaikutteinen stimulanttivalmiste aamulla ja päivällä tai
   • lyhytvaikutteinen stimulanttivalmiste 2 tai 3 kertaa päivässä.
  • Päivän ja illan mittaan vaihtelevasti, voi valmiste olla
   • pitkävaikutteinen stimulanttivalmiste
   • atomoksetiini- tai guanfasiinivalmiste tai
   • usean eri vaikutusajan tai -mekanismin valmisteen yhdistelmä: esim. lyhytvaikutteinen stimulantti aamulla tai iltapäivällä, jos pitkävaikutteisen tai keskipitkävaikutteisen teho ei riitä kyseessä olevana ajankohtana.
 • Jos lapsella on vaikeuksia niellä lääkekapseleita harjoittelusta huolimatta, valitaan avattava kapseli.
 • Jos lapsen ruokahalu on jo ennen lääkehoitoa huono tai painonkehitys on ollut huonoa, voidaan lääkitystä kuitenkin kokeilla pienellä annoksella.
  • Ruokahalu yleensä palautuu stimulanteilla lääkevaikutuksen lakatessa illalla.
  • Lääketauot viikonloppuisin ja kesälomilla voivat tukea parempaa painonkehitystä.
  • Lääke kannattaa ottaa aamiaisen tai muun ruoan jälkeen.
  • Guanfasiini voi lisätä ruokahalua.
 • Jos lähipiirissä tai potilaalla on päihdeongelmia tai muusta syystä epäillään lääkkeen väärinkäytön mahdollisuutta, valitaan ensisijaisesti atomoksetiini tai guanfasiini. Stimulanttilääkitys on mahdollinen, jos lääkkeen käyttöä seurataan tarkasti.
 • Jos verenpaine tai pulssi ovat koholla ennen lääkehoidon aloittamista tai kohoavat stimulantin tai atomoksetiinihoidon aikana, voidaan lääkehoitoon lisätä tai aiemman lääkkeen tilalle vaihtaa guanfasiini.